blue arrow
blue arrow

De små elbiler og brintbilerne reddet; men ikke omstillingen til vedvarende energi i transporten

Det er godt, at der nu er kommet en beslutning omkring el-bilerne, så det for rigtig mange danskere også de kommende år kan betale sig at købe en elbil. Den gradvise indfasning af bilafgifterne er et incitament til at købe en elbil så hurtigt som muligt, og for bilproducenterne til gradvist at sætte priserne ned.

Og den fortsatte afgiftsfritagelse af brint-og andre brændselscellebiler betyder, at de får en chance, nu da vi endelig har både brintbilleverandører og brinttankstationer over det meste af landet.  Endelig er det positivt at forslaget tager det første museskridt for at udfase de mange urimelige afgiftsrabatter som personbiler har, konkret med mindre afgiftsrabat på bilradioer.

MEN forslaget leder ikke frem til den omstilling til vedvarende energi, der er brug for i transporten. I VedvarendeEnergi foreslår vi, at 10% af bilparken omstilles til elbiler indtil 2020, og at mange af dem bliver delebiler, så bilklubber bliver et attraktivt alternativ for  bilejere over hele landet. Det ville gøre Danmark klar til den store omstilling til elbiler i 2020’erne, når de forventes at blive samfundsøkonomisk mere attraktive end benzin-og dieselbiler.

Elbilaftalen er dog langt fra nok til at nå 10% elbiler i 2020. Hvis danskerne for alvor skal omstille til elbiler, skal der også gøres op med de urimelige afgiftsrabatter for benzin-og dieselbiler. Alene rabatter siden 2006 har reduceret bilagifterne med 7 milliarder kr. – penge der nu mangler i statskassen og som kræver store besparelser. Det største problem er beslutningen om at give afgiftsrabatter til biler, der kører over 16 km/liter. Da bilerne siden reglen blev indført 2006/7 er blevet mere effektive, er der behov for at opdatere reglen. Man kunne f.eks. indbygge en 4%/år forventet forbedring, ligesom der er i den nye aftale mht elbilers pris. Så ville biler skulle køre over 22 km/liter benzin for at få afgiftsrabat. Samtidig skal testene forbedres, så de svarer til kørsel på almindelige veje.

Et opgør med afgiftsrabbaterne ville give elbilerne et løft, og gøre omstillingen til vedvarende energi hurtigere.

blue arrowStøt op om VedvarendeEnergis politiske arbejde, og køb Gunnar

 

Scroll to Top