blue arrow
blue arrow

Danske virksomheder betaler mindre for strømmen end deres konkurrenter

Den ’grønne realisme’ som regeringen efterlyser er allerede en realitet: Danmark har verdens højeste andel el fra vindkraft i verden, og ligger samtidig blandt de laveste elpriser for virksomheder i Europa på trods af, at vindmøller støttes ved afgifter på elregningen.

Det viser et svar fra Klima- og Energiminister Lars Christian Lilleholt.

Der er altså ingen grund til at slække på klimaambitionerne for at sikre arbejdspladser og god konkurrenceevne, tværtimod så skal vi leve af grøn energiteknologi i fremtiden, og ved at vi selv går forrest, skaber vi de bedste vækstbetingelser for morgendagens eksportsuccesser.

blue arrowLæs denne artikel fra Dansk Energi, hvor man netop skriver om den lave elpris i Danmark sammenlignet med EU-gennemsnittet

Scroll to Top