Den globale flytrafik er fordoblet siden 1990 og tredobles frem mod 2050

Charterferie, forretningsrejser, storbyferie og drømmerejser. Danskerne flyver mere og mere, og udledninger af drivhusgasser og partikler fra flyvning udgør en alvorlig klimabelastning. I gennemsnit udleder danskere 4-5 gange så meget CO2 i forbindelse med flyvning som verdensgennemsnittet. Hvis vi skal leve op til forpligtelserne fra Parisaftalen og holde den globale opvarmning under 1,5 grad, er det derfor afgørende, at flytrafikkens udledninger reduceres til netto-nul i 2040.

Der er ingen vej uden om politiske tiltag, hvis målet skal nås, men da vi er bundet af internationale aftaler, kan vi ikke lægge afgifter direkte på fly eller på flybrændstof. I VedvarendeEnergi foreslår vi derfor, at der i Danmark indføres en passagerafgift som i vore nabolande. Pengene fra afgiften kan bruges til at fremme mere klimavenlige rejseformer såsom tog.

 

Danskerne bakker op
Efter en glohed sommer i 2018 er klimaet for alvor blevet et vigtigt emne for vælgerne, og en Megafonundersøgelse fra 1. december 2018 viser, at et flertal af befolkningen nu bakker op om en passagerafgift. Alligevel er der ikke et politisk flertal for passagerafgifter, som allerede er indført i Sverige, Norge, Tyskland, England og Frankrig. Passagerafgiften vil påvirke dansk erhvervsliv og dansk økonomi, lyder det fra modstandere af passagerafgiften. I VedvarendeEnergi mener vi, at en dansk afgift blot gør konkurrenceforholdene ens, når vores nabolande allerede har indført passagerafgifter. Flytrafik er fritaget fra moms og brændstoffet er afgiftsfri, og billigere flybilletter er en del af forklaringen på de væksten i flytrafikken. Hvis flytrafikkens klimabelastning skal bremses, er der derfor ingen vej uden om passagerafgifter.

VedvarendeEnergi har sammen med 10 andre grønne organisationer tidligere stillet forslag om passagerafgifter. Læs forslaget her.

 

Scroll to Top