Det er alt for langsommeligt og usikkert at satse på atomkraft

“En lang række studier viser, hvordan vi kan dække over 90 procent af dansk elforsyning med sol- og vindkraft med en meget høj stabilitet i elforsyningen, samtidig med at vi bruger meget af strømmen til varmepumper og til at erstatte fossil energi i transport og produktion.

Nejet til atomkraft betød også, at vi er sluppet for en dyr energikilde med både sikkerhedsproblemer og uløste affaldsproblemer.”

Sådan skriver Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi sammen med Palle Bendsen fra NOAH i Information den 27. februar.

Læs hele debatindlægget her

Scroll to Top