vision christiansborg debat
vision christiansborg debat

Den grønne omstilling er billigst

Hvordan realiserer vi den grønne omstilling i Danmark, og kan det gøres med god økonomi? De spørgsmål var omdrejningspunktet for arrangementet på Christiansborg tirsdag den 28. oktober, hvor vi i VedvarendeEnergi fik en enestående mulighed for at præsentere vores nye energivision.

Det første der slår en, når man entrerer Fællessalen på Christiansborg er historiens vingesus. Det store maleri på bagvæggen bevidner, at det var i Fællessalen, at Rigsdagen fik overrakt grundloven af 1915, som bl.a. gav kvinder og tjenestefolk fuld valgret og valgbarhed. Så sandelig et bevis på, at Fællessalen er et udtryk for nytænkning og forandring.

vision christiansborg debat

Det var netop også, hvad vi i VedvarendeEnergi ønskede at bruge Fællessalen til på denne efterårsdag i 2014. At præsentere vores energivision, der giver et bud på, hvordan vi i fællesskab omstiller Danmark til 100 % vedvarende energi i 2030 med god økonomi – ud fra et ønske om at forandre den måde, vi håndterer klimaet på.

Faktisk påviser VedvarendeEnergi, at det er billigere at omstille til 100% vedvarende energi end fortsat at bruge kul, olie og gas i energiforsyningen.

Debat med eksperter og politikere

Arrangementet startede ud med en debat, hvor der var inviteret en række førende eksperter og politikere på energiområdet til at diskutere den grønne omstilling i Danmark.

Med udgangspunkt i oplæg fra VedvarendeEnergis politiske koordinator, Gunnar Boye Olesen til hvert af de 4 overordnede temaer i energivisionen, krydret med spørgsmål fra publikum, kunne ordstyreren Karen Hjulmand fra P1 på bedste vis manøvrere rundt mellem de forskellige oplægsholdere og deres divergerende holdninger.

Der blev diskuteret industriens rolle, afgifter på (el)biler og i hvor høj grad, det er markedet eller medborgerskab, som sikrer omstillingen til vedvarende energi.

UngEnergi faciliterede workshop med konkrete bud på hvordan vi omstiller

Efter en god og konstruktiv debat lagde UngEnergi an til en workshop, hvor det var publikums opgave at komme med konkrete bud på, hvordan vi kan realisere den grønne omstilling.

Her blev de forskellige grupper udstyret med kreative værktøjer, som skulle hjælpe til at udvikle bæredygtighedskoncepter. Her kom vidt forskellige ideer – lige fra delebiler til økologi og vegetarianisme og til energi- og miljømærkning på tøj.

Vi ønsker at sige tak til alle, der deltog og bidrog med viden – det gav nye ideer til visionen om at omstille Danmark til 100% vedvarende energi allerede i 2030.

blue arrowLæs mere om VedvarendeEnergis energivision

Scroll to Top