Collins viser rundt ved noget af CREP Programme's hovedkvarter, hvor de også dyrker deres egen jord.
Collins viser rundt ved noget af CREP Programme's hovedkvarter, hvor de også dyrker deres egen jord.

Et bæredygtigt partnerskab: Tillid og samarbejde er nøglen til succes i arbejdet med at skabe klimaresiliens blandt afrikanske småbønder 

VedvarendeEnergis store, internationale program DaCCA er ved årsskiftet gået ind i en ny fase. Det sker efter fire års samarbejde med en række civilsamfundsorganisationer i Kenya, Mozambique og Tanzania. Selvom programmet træder ind i en ny fase, fortsætter samarbejdet – og det samme gør målet om at understøtte lokale befolkningsgrupper, hvis levevis er alvorligt truet af de tiltagende klimaforandringer. Laura Balle Svendsen, international programkoordinator for VedvarendeEnergi, og Collins Ochieng, administrerende direktør for den kenyanske organisation CREP Programme, giver et indblik i de seneste års samarbejde samt hvad fremtidsperspektiverne er for det nye DaCCA-program. 

Af Mikkel Weis Petersen 

Samarbejde og samskabelse med lokalt forankrede organisationer er afgørende elementer i VedvarendeEnergis arbejde – naturligvis med fokus på den grønne omstilling og bæredygtig udvikling i nogle af verdens klimamæssige brændpunkter. 

Sådan har det også været i de sidste fire år af den anden fase af det såkaldte DaCCA-program, som er implementeret i Kenya, Tanzania og Mozambique. DaCCA står for “Devolution and Climate Change Adaptation,” og projektprogrammet fokuserer netop på klimatilpasning af både praktisk og politisk karakter. 

I starten af 2024 er programmet gået ind i sin næste fase – og selvom det betyder, at der er visse ændringer, er den grundlæggende måde at arbejde på stadig den samme: Programmet implementeres fortsat af de 18 forskellige lokale civilsamfundsorganisationer, som står for at søsætte konkrete tiltag, der alle hjælper med at sikre en bedre fordeling af sparsomme ressourcer. Et sådant samarbejde kræver noget særligt: 

”Kernen i vores internationale arbejde er naturligvis vores partnere og den tillid, vi har til hinanden, i arbejdet med lokalbaseret klimatilpasning,” fortæller Laura. 

For uden et tæt og tillidsbaseret samarbejde med en række stærke, lokale partnere kan der ikke implementeres de rette aktiviteter og initiativer. Og det er nødvendigt for at skabe en mærkbar forskel i de lokale områder, der er særligt sårbare over for de tiltagende forandringer i vores klima: 

“Partnerne har uden tvivl været de vigtigste aktører for vores internationale arbejde i de seneste år i Kenya, Mozambique og Tanzania. De er jo forankrede, til stede og aktive i de lokalområder, hvor vi ønsker at gøre en forskel for de grupper, der har størst behov for det,” forklarer Laura. 

Fokus på agro-økologi og civil inddragelse 

Et af de partnerskabssamarbejder, som VedvarendeEnergi særligt har haft succes med igennem de seneste års arbejde med det internationale program, er med den kenyansk-baserede civilsamfundsorganisation CREP Programme.  

Med fokus på områder som fødevaresikkerhed og bæredygtig udvikling blandt sårbare befolkningsgrupper har CREP Programme været en stærk og vigtig partner for VedvarendeEnergi og organisationens internationale program i Kenya. Det fortæller CREP Programme’s administrerende direktør, Collins Ochieng:  

”Ligesom VedvarendeEnergi har vi en særlig interesse i at forbedre levestandarderne og livsvilkårene for de grupper af mennesker, som til dagligt lider voldsomt under de ekstreme klimaforandringer, vi ser rundt om i verden – og som ikke selv har de nødvendige ressourcer til at tilpasse deres liv til de her forandringer, som de oplever.” 

De seneste års gode samarbejde mellem VedvarendeEnergi og CREP Programme har blandt andet ført til en styrket organisatorisk kapacitet hos CREP til at hjælpe mange af de småbønder i Kenya, som er særligt sårbare. Collins uddyber: 

”I VedvarendeEnergi har CREP Programme fået en samarbejdspartner, som har ekspertise og kompetence til at understøtte vores lokale udviklingsinitiativer for de grupper af sårbare småbønder, som ikke altid bliver hørt eller adresseret, når det handler om initiativer inden for klimatilpasning og fødevaresikkerhed,”  

Og problemerne, som de sårbare småbønder møder, er mange. I lande som Kenya falder regn- og tørketiden ikke længere, som den plejer – og det udfordrer alle, der opdyrker deres egen jord både for at brødføde dem selv og deres familie, og for at kunne sælge de afgrøder, de dyrker, videre. Samtidigt betyder træfældning og forurening mange steder at kvaliteten af den jord, der opdyrkes, er faldet – og det gør det også vanskeligere at dyrke afgrøder. 

Derfor er de lokale udviklingsinitiativer, som CREP Programme arbejder med, også mange, forklarer Collins. De har fokus på såkaldt “agro-økologi,” som bl.a. indbefatter at småbønderne tilpasser sig til klimaet ved at diversificere de typer af afgrøder, der dyrkes og sikre sig at afgrøderne er sygdomsresistente; at de også holder husdyr, og at de arbejder på at forbedre kvaliteten af deres jord. 

Fremtidsperspektiver på det internationale arbejde 

Netop agro-økologi som metode til at hjælpe sårbare grupper med at tilpasse sig et klima i forandring bliver et væsentligt element for VedvarendeEnergis internationale arbejde i de kommende år, forklarer Laura. 

”På mange måder er den nye fase af det internationale program en videreførsel af det tidligere program, som vi har arbejdet ud fra siden 2020. Vi vil dog have et mere systematisk fokus på implementeringen af specifikke agro-økologiske tiltag, som er målrettet mod at forbedre produktiviteten af småbøndernes jord.” 

De agro-økologiske tiltag omhandler særligt dyrkning af mere tørkeresistente afgrøder i de områder, hvor tørkeperioder forekommer oftere på grund af de tiltagende forandringer i klimaet. Et sådant tiltag ville kunne sikre småbønderne et mere stabilt og pålideligt udbytte af deres jord, som i sidste ende bidrager til øget lokal fødevaresikkerhed. 

Udover det øgede fokus på agro-økologiske tiltag blandt de sårbare småbønder understreger Laura, at der fortsat vil blive lagt afgørende vægt på VedvarendeEnergis samarbejde med de lokale partnere: 

”Grundidéen om, at stærke lokale partnerskaber er afgørende for, at vi kan lykkes med vores klimatilpasningsarbejde, er noget vi tager med os i de kommende år, og som vi vil styrke yderligere ved at give vores samarbejdsorganisationer større beslutningskompetence i den praktiske implementering af programmets tiltag.” 

Det fortsatte fokus på partnerskaber og tæt organisatorisk samarbejde er noget, som Collins Ochieng hilser velkomment – ikke mindst i forhold til CREP Programme’s arbejde i Kenya:  

”Du er nødt til at indgå i samarbejde med andre, hvis du vil skabe varig forandring – især når du arbejder med komplekse emner som klimatilpasning og fødevaresikkerhed, der berører flere og flere mennesker. Sammen kan vi skabe en større forskel.” 

 

Collins viser rundt ved noget af CREP Programme's hovedkvarter, hvor de også dyrker deres egen jord.
Collins viser rundt ved noget af CREP Programme's hovedkvarter, hvor de også dyrker deres egen jord.
Scroll to Top