Fem kriterier skal lede grønne investorer på vej

Pressemeddelelse 24. oktober 2019.

Fem kriterier skal lede grønne investorer på vej

I dag lanceres fem kriterier, som investorer kan bruge som lakmustest på, om virksomheder inden for olie-, kul- og gasindustrierne faktisk arbejder på at udfase deres udvindinger af fossile brændstoffer.

Den danske klimaorganisation VedvarendeEnergi har sammen med to udenlandske organisationer netop udgivet en rapport, som behandler de fem kriterier. Formålet er at sikre, at investorer placerer deres penge i aktiviteter, der er i tråd med Paris-aftalens mål om maksimalt 1,5 grads temperaturstigning.

Lars Jensen, der er senioranalytiker hos VedvarendeEnergi og medforfatter til rapporten siger: ”Rapporten hjælper investorer til bedre at vurdere, om de fossile virksomheder faktisk arbejder for en grøn energiomstilling. Ud fra det grundlag kan investorer beslutte, om de skal afhænde deres aktier i de pågældende virksomheder, hvis virksomhederne ikke lever op til de fem kriterier. Investorer kan også i deres politikker melde ud, at de kun investerer i virksomheder, der lever op til de fem kriterier”.

De fem kriterier, som fossile virksomheder ifølge rapporten skal imødekomme:

1. Ingen lobbyisme for fossile aktiviteter, der svækker ambitionerne for en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader.
2. Ingen midler til nye udvindinger af olie, kul og gas.
3. Ingen godkendelser af nye fossile aktiviteter eller godkendelser af infrastruktur med fossile brændsler.
4. En klar plan for udfasning af nuværende udvindingsprojekter.
5. Virksomheder skal belønne tiltag, der reducerer udvindingen af fossile brændsler.

World Pension Summit
De tre organisationer præsenterer i dag deres rapport i den hollandske by Haag, hvor mere end 300 delegerede fra pensionsselskaber vil være til stede til ”World Pension Summit”. Rapporten vil især fokusere på, hvordan pensionsselskaber kan få en betydningsfuld rolle for fremtidens grønne investeringer. Når blikket er rettet mod pensionsselskaber, er det ikke tilfældigt: Alene i OECD-landene har pensionsselskaberne investeringer for 27 billioner dollars. En stor del af dem er bundet til den fossile industri.

I mange lande, også i Danmark, kan folk ikke altid selv bestemme, hvilken pensionskasse de er med i. Pensionskundernes penge ligger ofte bundet i fossilindustrien, og kunderne har ikke umiddelbar mulighed for at ændre det. Investeringerne skader klimaet, og i det lange løb er de heller ikke profitable. Pensionsselskaber har i høj grad et ansvar for fremtidens klima, og det er nødvendigt, at de også påtager sig dette ansvar.

Verden er ikke på sporet
Befolkninger verden over, men særligt i den sydlige del af verden, oplever allerede dagligt konsekvenserne af klimaforandringerne. For at stoppe den udvikling besluttede man med Paris-aftalen, at den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader. ”Vi er nødt til at sætte alle kræfter ind for at indfri det mål, da vi ikke i er nærheden af at være på rette spor”, siger Clara Vondrich fra organisationen DivestInvest. ”Vi opfordrer kraftigt investorer til at stoppe med at investere i fossile brændstoffer og investere i vedvarende energi i stedet. Kun hvis alle bidrager til denne indsats, kan vi skabe forandring og stoppe klimaforandringerne”.

Link til rapporten:

For mere information:
Lars Jensen, VedvarendeEnergi (medforfatter) lje@ve.dk eller Claus Christensen, VedvarendeEnergi (pressemedarbejder) cc@ve.dk

Scroll to Top