Folketingsvalg 2019: Stil de gode klimaspørgsmål til politikerne

Af Sigrid Solberg Vestergaard

Danmark og verdens andre rige lande har konsekvent ignoreret, at klimakatastrofer rammer fattige mennesker, der ingen andel har haft i at skabe den globale opvarmning. Ny global kommunikationsalliance, faciliteret af VedvarendeEnergis Internationale afdeling, skal gennem samarbejde og vidensdeling styrke indsatsen for at sætte politisk fokus på den ulige fordeling af klimaforandringerne og behovet for midler til fattigdomsorienteret tilpasning og omstilling.

Hvordan skaber vi en reel forandring og skubber den politiske agenda i den rigtige retning? I VedvarendeEnergi har vi gang på gang erfaret, at vil vi skabe reel politisk forandring, er partnerskaber og samarbejde på tværs af grænser et effektfuldt redskab.
Det var derfor glædeligt, da VedvarendeEnergis internationale afdeling i 2017 identificerede et potentiale i at etablere en ny type partnerskab mellem organisationens samarbejdspartnere i en udviklingskontekst. En kortlægning af organisationerne viste stærke kompetencer og erfaringer på forskellige områder inden for fortalerarbejde og oplysning om klima. Kompetencer og erfaringer, som, sat i spil på den rigtige måde, kunne styrke organisationernes samlede fortalerindsats.

”Kan vi for eksempel opfordre borgerne i landdistrikterne til at sende sms’er til twitter-konto og herefter viderefordele meddelelserne til relevante beslutningstagere, så er det en interessant ny tilgang”.

Velma Oseko

Med det udgangspunkt inviterede VedvarendeEnergis Internationale afdeling i starten af 2018 organisationens partnere i Uganda, Tanzania, Kenya og Mozambique til at blive en del af en global fortaler- og kommunikationsalliance med henblik på erfaringsdeling og intern kompetenceopbygning. Etableringen af alliancen har mødt udbredt opbakning fra organisationerne – og det er der en god forklaring på, mener Finn Tobiesen, ansvarlig for VedvarendeEnergis Kenya program:

”Arbejdet med klima giver os en unik platform til samarbejde på tværs af grænserne. Det er en fælles udfordring og kræver global handling”, fortæller Finn Tobiesen.

Alliance: det styrker os at dele erfaringer og afprøve nye tilgange
Gennem det sidste år har alliancen arbejdet sammen gennem månedlige online-møder og co-creation workshops med henblik på at styrke kompetencer gennem udveksling af erfaringer og færdigheder samt udvikling af fælles kommunikationsprodukter og interventioner. Særligt mulighederne for at dele de bedste erfaringer, de største udfordringer samt at have en mulighed for at teste nye tilgange i fællesskab, fremhæves af alliancens deltagere som særligt givende.

”Gennem vores samarbejde i alliancen har vi mulighed for at afprøve nye metoder til at dokumentere, hvordan klimaforandringerne har indvirkning på øget fattigdom og ikke mindst at vise, hvordan konkrete løsninger kan skabe forandringer for de mennesker, der rammes hårdest af klimaforandringerne”, fortæller Geoffrey Omondi, der er en af deltagerne i alliancen og landbrugskonsulent i organisationen CREPP, som er en vigtig partner i VedvarendeEnergis Kenya-program.

Siden sommeren 2018 har alliancen foretaget 19 feltbesøg i de områder, der rammes hårdest i Uganda, Kenya, Mozambique og Tanzania. Målet er at samle evidensbaserede historier om oplevede klimaændringer, og om interessen og behovet for tilpasning og igangværende klimaprojekter, der støtter op om dette. Indtil nu har alliancen produceret 18 film og 36 portrætter, som de følgende måneder skal distribueres på forskellige medieplatforme i og mellem de forskellige lande til relevante beslutningstagere.

Geoffrey Omondi og Velma Oseko under co-creation workshop i Nairobi, april 2018. Fortaler og kommunikationsalliancen består af deltagere fra Uganda Coalition for Sustainable Development (Uganda), TaTEDO (Tanzania), Osienala (Kenya), Umande Trust (Kenya), Suswatch (Kenya), CREPP (Kenya) og VedvarendeEnergi.

Nye tilgange til politisk påvirkning undersøges – og opskaleres
Deltagerne i fortaler- og kommunikationsalliancen vil dog ikke bare blive bedre til evidensbaseret indsats, men også undersøge innovative tilgange og nye kommunikationskanaler til at påvirke beslutningstagere på lokalt, nationalt og globalt niveau. Samarbejdet på tværs af flere lande og kulturer giver nemlig en interessant mulighed for at teste interventionerne i forskellige sammenhænge og dermed give alliancen deltagere ny indsigt i at bruge sociale medier.

"Ved hjælp af forskellige sociale og digitale medier vil vi undersøge mulighederne for at mobilisere rettighedshavere til være fortalere for klimahandling. Kan vi for eksempel opfordre borgerne i landdistrikterne til at sende sms’er til twitter-konto og herefter viderefordele meddelelserne til relevante beslutningstagere, så er det en interessant ny tilgang”,fortæller Velma Oseko, som er deltager for organisationen Suswatch Kenya, hvor hun til dagligt arbejder med advocacy, kommunikation og projektkoordinering.

Alliancens aktiviteter og kapacitetsopbygning er blandt andet støttet af CISU og vil fremover være en del af VedvarendeEnergis Internationale program. Kommunikationsalliancen mødes næste gang i januar 2019 i Nairobi med det formål at evaluere på de forskellige innovative tilgange og opskalere de indsatser, der har haft mest effekt. Snart kan Danmark og andre lande ikke længere ignorere den ulige fordeling af klimaforandringerne og behovet for midler til fattigdomsorienteret tilpasning og omstilling.

Du kan læse mere om VedvarendeEnergis arbejde i en udviklingskontekst på www.sustainableenergy.dk

Sigrid Soelberg Vestergaard er kampagneleder i VedvarendeEnergi Danmark og kommunikations- og fortalerkonsulent i VedvarendeEnergis Internationale afdeling.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top