Kenya Miniwind: Kan vind være med til at give billig og ren energi til den afrikanske landbefolkning?

VedvarendeEnergi