Christiansborg i København, Danmark
Christiansborg i København, Danmark

For en grøn indsats i coronaens fodspor

 Af Gunnar Olesen, politisk koordinator for VedvarendeEnergi

 

VedvarendeEnergis politiske arbejde følger den aktuelle debat. Derfor handler det lige nu om at udvikle stimulus pakker til at få gang i Danmark igen efter corona-krisen samt om den klimahandlingsplan, regeringen arbejder videre på i det stille. Indsatserne er målrettet efter VedvarendeEnergis strategi. Vores forslag fokuserer på folkelig deltagelse samt på de emner, foreningen har udvalgt: forbrug, flyafgifter, mulighed for at producere sin egen vedvarende energi hver for sig og i fællesskab, samt energibesparelser.   

 

I den sidste tid har VedvarendeEnergis politiske arbejde drejet sig meget om genoplukningen af Danmark efter corona-krisen. Vi forventer, at der kommer en økonomisk krise med corona-krisen. Når situationen stabiliserer sig i løbet af nogle måneder med en form for normalitet, hvor en stor del af samfundet vil fungere igen, og der derfor ikke kommer nye redningspakker, så vil der stadig være en stor arbejdsløshed. Derfor er der også en politisk interesse for at sætte gang i hjulene.   

Der er da også i de seneste uger kommet en lang række forslag om stimulustiltag fra erhvervsorganisationer og mange andre. Vi besluttede fra VedvarendeEnergi at blande os i koret, både fordi vi mener, at vi har mange gode forslag, og fordi vi gerne vil vise, at der er rigeligt med muligheder for grønne stimulus tiltag. De mange grønne tiltag betyder, at der ikke er behov for at sætte sorte tiltag i gang som f.eks. de nye motorveje, nogen har foreslået.   

 

Vores strategi

Vi valgte en dobbelt strategi: både at samarbejde med 16 andre organisationer i 92-gruppen om fælles forslag og at lave vore egne forslag med særlig fokus på folkelige deltagelse og på indsatser, der skaber jobs her og nu. Da vi ikke vidste, hvornår politikerne ville begynde at diskutere stimulus-indsatser, har vi arbejdet på højtryk for at få forslagene klar. Og omkring 1. maj kunne vi så sende forslagene frem til politikerne.   

Samtidig har vi forsøgt at få forslagene i medierne, hvilket aldrig er let, når det gælder de landsdækkende, trykte medier eller DR. Selvom vores formand, Jonathan Ries, fik en række overordnede forslag præsenteret i netmediet Altinget.dk allerede d. 16. april under overskriften ”Grøn omstilling skal genoprette samfundet”, har vi ventet med at offentliggøre forslagene i håbet om at få mediedækning til de konkrete forslag. Både de samlede forslag fra 92-gruppen og vore egne forslag kan nu læses på ve.dk.

 

Grønne forslag

Vi har i VedvarendeEnergi prioriteret forslag om: grøn efteruddannelse for arbejdsløse, omstilling af olie-og gasfyr samt energibesparelser i yderområder med lånegarantier og rådgivning, reparationsværksteder, klimainformationer, så forbrugerne kan vælge klimavenligt, når forbruget skal i gang, grøn omstillingspulje til civilsamfundet og mere åbenhed om hjælpepakker.   

Sammen med 92-gruppen er vi med til at foreslå mange andre tiltag – fra åbning af Landsbyggefonden for energirenoveringer, til krav om mere bæredygtigt fiskeri som betingelse for støtte til fiskeriet, samt en række finansieringsmuligheder – bl.a. flyafgifter som i vore nabolande, som et rimeligt bidrag fra luftfarten, der nu får lånegarantier o.a. støtte.  

Mens medierne kan være svære at nå, har politikerne været glade for vore forslag. Klimaminister mm. Dan Jørgensen bad os tilmed, på et web-møde d. 29. april, om hurtigt at fremsende vores samlede forslag, så de kunne nå at komme med i regeringens overvejelser. Og det forlyder at efter forhandlingerne om de næste trin af genoplukningen af Danmark, er politikerne nu kommet frem til at forhandle om stimulus pakker.   

Det bliver  spændende at se, hvor mange af vores forslag, der kommer med. Et af vores forslag om åbning af Landsbyggefonden for bl.a. energirenoveringer er allerede godkendt af regeringen. På vores Facebook-side vil vil løbende rapportere om andre grønne stimulustiltag.

Scroll to Top