7 stimulusforslag fra VedvarendeEnergi

I miljøorganisationen VedvarendeEnergi bakker vi selvfølgelig op om mange gode grønne forslag til stimulus efter corona krisen. Med vore forslag vil vi gerne sætte fokus et andet sted: Den almindelige borger og den mindre forbruger. Indtil videre har hjælpepakkedebatten hovedsageligt drejet sig om de samfundsøkonomiske effekter. Men initiativer og støtte efter corona krisen skal have en effekt på det individuelle niveau og sikre lokale jobs. For at hjælpe borgerne
at koble genoprejsningen efter covid-19 men en hurtigere grøn omstilling, skal der sættes mere fokus på efteruddannelse og vidensformidling, mere medbestemmelse og værdiskabelse for den brede befolkning. Derfor fremlægger vi her syv konkrete forslag med borgeren i fokus og
som skal sikre at hele befolkningen er med.

Læs forslagene

Scroll to Top