Stop jagten på olie nu
Stop jagten på olie nu

Stop oliejagten NU!

I dag lancerer VedvarendeEnergi og 11 andre organisationer et borgerforslag, der skal forbyde ny olie- og gasjagt i Nordsøen. Forslaget lanceres sammen med 8 andre af Danmarks største klima-, miljø- og udviklingsorganisationer samt i samarbejde med fagforeningerne Ingeniørforeningen IDA og Dansk Magisterforening.

 

Den økonomiske gevinst ved ny olie- og gasudvinding er til at overse. Det er klimakonsekvenserne til gengæld ikke. Derfor er 11 organisationer og foreninger gået sammen om et borgerforslag, der skal forbyde fremtidige udbudsrunder for olie og gas i Nordsøen.

Læs borgerforslaget her.

Socialdemokratiet har været i regering i snart et år. I lige så lang tid har de valgt at udsætte beslutningen om, hvorvidt der skal gives tilladelse til eller lukkes for jagten efter ny olie og gas i den såkaldte 8. udbudsrunde.

Borgerforslagets hensigt er at få et flertal i Folketinget til at tilkendegive over for regeringen, at det ikke er foreneligt med Parisaftalen at udvide olie og gasproduktionen i Nordsøen og sige ja til ny oliejagt.

VedvarendeEnergis formand Jonathan Ries udtaler: ”At give tilladelse til nye olieudvindinger i Nordsøen er ikke at tage klimaet alvorligt. Det giver ikke mening, at regeringen og Folketinget med den ene hånd vedtager en Klimalov, og med den anden vil åbne for nye investeringer i olie og gas. Det strider direkte imod Parisaftalen og målet om klimaneutralitet i 2050.”

Både udadtil og indadtil illustreres fortællingen om Danmark som et grønt foregangsland oftest med cyklister og vindmøller. Vi lever højt på vores status som grønt foregangsland. Men det er en sandhed med modifikationer. For i den danske del af Nordsøen står 55 boreplatforme, der sår tvivl om vores forestilling om os selv som en grøn førernation.

 

Stort klimaaftryk, lille økonomisk gevinst

Borgerforslaget om stop for ny oliejagt medfører ikke, at Danmark stopper med at udvinde olie og gas nu og her. I stedet medfører det en udvidelse af det eksisterende forbud, mod at udstede tilladelser til efterforskning på land og i indre danske farvande, så det også omfatter den danske del af Nordsøen.

I tillæg til de etablerede klimaargumenter for at indstille søgningen efter ny olie peger organisationerne bag borgerforslaget på, at dansk olieproduktion er gået fra at give en betydelig statsindtægt til potentielt at kunne blive en risikabel investering.

Skatteministeriets egne beregninger viser, at de økonomiske gevinster ved nye tilladelser til oliejagt er forsvindende små: Værdien af en ny udbudsrunde for olie- og gasudvinding i Nordsøen vil isoleret set være 1,75 mia. kr. over hele licensperioden – altså i hvert fald frem til 2056.

Borgerforslaget er stillet af VedvarendeEnergi sammen med Klimabevægelsen, CARE Danmark, Greenpeace, 92-gruppen, Ingeniørforeningen i Danmark, Dansk Magisterforening, Rådet for Grøn Omstilling, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens skove, og WWF Verdensnaturfonden.

 

Skriv under på borgerforslaget her

Scroll to Top