Gør mere af bilafgiften til en stykafgift!

Forhandlingerne om omlægningen af de danske bilafgifter er gået i hårknude. På den enes side er regeringen med LA som bannerfører tilhænger af, at man generelt skal gøre alle biler billigere, og på den anden side er en samlet opposition enig om, at man bør benytte muligheden til én gang for alle at omlægge vores afgiftssystem, så det er mere fair. Der synes debatten at være låst lige nu.

Det er sjældent, at den samlede opposition fra Enhedslisten over Socialdemokraterne til DF er enig om noget, men her står de sammen om løsningen: tekniske afgifter.
De tekniske afgifter stammer fra et oplæg fra Bilbranchen, De Danske Bilimportører og FDM, der lægger op til at fjerne den værdibaserede registreringsafgift og erstat den med en bilafgift som er: teknisk baseret, opkræves løbende og generelt lavere.

Det synes rimeligt at afgiftssystemet tilskynder de tekniske egenskaber ved bilerne, der er ønskværdige. F.eks. mere sikkerhedsudstyr og lavere CO2-udledning. Det giver lavere samfundsmæssige omkostninger, hvis vi får sikre og mindre forurenende biler på vejene. Det kommer både bilejere og alle andre borgere til gode.

En løsning på hårknuden ligger måske i detaljen. Kunne en teknisk afgift kombineres med en stykafgift?

Oplægget fra Bilbranchen, Bilimportørerne og FDM gør opmærksom på at i det nuværende system for de billigste biler er afgiften reelt en stykafgift på 19.400 kr. pr. bil. En stykafgift har faktisk en række fordele, kombineret med en miljøbaseret afgift:

1. Den tilskynder til bedre mere miljøvenlige, men ikke flere biler. Erfaringen viser, at når en bil er tilgængelig, så bruges den oftere til at erstatte cykelture eller ture med kollektiv trafik. Færre biler tilskynder til skift til mere miljøvenlige transportformer
2. Færre biler giver mindre trængsel. Håndværkere og bude vil komme hurtigere frem og virksomhederne vil skulle have færre biler siddende i trafikken og flere folk ude hos kunderne hvor de skaber værdi.
3. Merudgiften for en større, bedre og miljøvenlig bil er mindre når man vil besluttet at betale stykafgiften

Vi skal ikke kunne sige, hvor meget højere stykafgiften bør være i forhold til i dag, hvis den procentvise bilbeskatning afskaffes, men den skal være væsentligt højere. Det vil også afhænge af, hvordan den løbende beskatning af de indregistrerede biler ser ud. Allerede i dag er den løbende beskatning baseret på et teknisk kriterie om energieffektivitet, og det bør det også være fremadrettet. Både for de mange, der vælger mellem en Renault Zoe og en Renault Clio og for de få, der vælger mellem en Tesla X og en Porsche Cayenne S E-Hybrid.

Det er en bunden opgave at reducere transportens klimabelastning i forhold til de klimamål, vi har tilsluttet os i Parisaftalen og i EU. Ellers bliver den byrde, der lægges på blandt landbruget, for stor. Reformen af bilafgifterne bør ses som et virkemiddel, der skal levere på de mål.

Scroll to Top