Grøn omstilling i børnehøjde 

VedvarendeEnergi mener, at det er vigtigt at få alle med i den grønne omstilling - også børn og unge. Et af vores projekter om grøn omstilling og minoritetsgrupper har netop udviklet sig til også at handle om, hvordan den grønne omstilling formidles bedst til børn og unge - og hvordan man måske kan engagere dem i klimakampen igennem fritidstilbud. Det fortæller projektudvikler hos VedvarendeEnergi, Steffen Elsborg Nygaard. 

 Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

To mennesker går på en strand. Under deres fødder er der varmt, hvidt sand, og over dem står den bagende sol højt på en blå himmel. Men havet ved siden af dem er ikke blåt, som vi forventer. Faktisk er der slet ikke noget vand at se. I stedet er der bunker af plastik. Et helt ocean.  

"Det er ikke et rigtigt billede!" udbryder en dreng. Men billedet er ægte, forsikrer Steffen ham om.  

Drengen er sammen med en gruppe af andre 7. klasses-minoritetselever fra fritidsklubben i Søndervang mødt op på Aarhus Filmværksted en blæsende og grå efterårsdag. Børnene sidder i grønne veloursofaer i et dagligstueagtigt kontor, og denne eftermiddag er netop det grønne i centrum. I løbet af de næste to timer går snakken om, hvad grøn omstilling er, og hvad børnene forbinder den med: 

"Miljø," siger en af børnene, mens en anden nævner "Klima." Flere stemmer i med "Verdensmål," "Bæredygtighed" og "CO2-udslip." Det får en dreng til grinende at sige: "Når køerne prutter."  

Nye muligheder for grønt engagement 

At børnene er samlet i Aarhus Filmværksted for at snakke om grøn omstilling er ikke tilfældigt. Idéen med at tale med børnene om grøn omstilling netop her er, at de skal vise deres perspektiver på emnet igennem små dokumentariske filmklip, som de selv producerer. Oprindeligt var det dog ikke meningen at det var børn, der skulle lave filmene. Det fortæller Steffen:  

"Tanken var egentligt at få fat i nogle unge voksne med minoritetsbaggrund, der klarer sig rigtig godt, men som har familier, der ikke er hvad vi normalt kalder velintegrerede. De skulle være med til at sætte spot på, hvordan de og deres familier tænker og lever i forhold til grøn omstilling." 

At få de unge voksne med i projektet lykkedes ikke på grund af covid-19. Til gengæld skabte det muligheden for at inddrage børnene i projektet. Og det har bidraget med nye vinkler og andre muligheder, som Steffen forklarer: 

"Det har sat nogle tanker i gang om, hvordan man får engageret børnene. Det kunne være spændende at arbejde videre med de her klubber, og der er en organisatorisk struktur der, som gør at det giver mening at tænke lidt i den retning." 

Her kan VedvarendeEnergi netop være med til at levere nogle redskaber og viden om grøn omstilling, og hvordan man inkluderer alle i den - også børnene og deres vinkler  

Genbrugsbutikker og affaldssortering 

Efterhånden som eftermiddagen skrider frem i Aarhus Filmværksted får børnene øjnene op for, at den grønne omstilling er en del af deres hverdag - også selvom de ikke nødvendigvis har tænkt over det indtil nu 

"Min mor gemmer plastikposer for at spare penge," fortæller en af børnene. "Der er en genbrugsbutik tæt på hvor jeg bor," siger en anden. 

Snakken om de små, grønne hverdagshandlinger skaber idéer til hvad filmklippene, som børnene skal ud at lave, kan indeholde. Én af drengene er i hvert fald ikke i tvivl: 

"Jeg har allerede fundet ud af, hvad min film skal handle om - affaldssortering," siger han med et smil. 

I dag er drengens film færdig. Projektet er netop afsluttet med en lille fest, hvor børnene viste deres færdige film til hinanden. Og én af filmene handlede netop om, hvordan man sorterer sit affald.  

Scroll to Top