VE kæmper for en hurtig grøn omstilling med en bred folkelig forankring

Finanslovsforhandlingerne er skudt i gang, hvor den grønne omstilling står for døren. VedvarendeEnergi forslår, at regeringen og støttepartierne opretter en grøn fond for at sikre en bred folkelig deltagelse i den grønne omstilling. 

Af Jonathan Ries, formand for miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Det er overraskende, at politikerne på Christiansborg for det meste behandler den almindelige borger som passiv aktør i den grønne omstilling. I hvert fald får man det indtryk, når man ser på den politiske debat og klimahandlingsplaner i de sidste måneder. Ifølge mange politikere skal de grønne initiativer helst ikke ændre på vores hverdagsvaner.

Men et ambitiøs grønt mål med blandt andet 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 kræver en væsentlig omstilling af samfundet. For at lykkes med målet er det en forudsætning, at omstillingen sker bredt forankret.

Samtidig ser vi netop nu en stigende interesse fra flere og flere borgere og organisationer for selv at gøre en indsats og bidrage til omstillingen. Det bobler af initiativer; men der mangler i alt for mange tilfælde ressourcer og viden til at lykkes med at gøre en afgørende indsats for omstillingen.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne foreslår vi derfor at etablere en grøn fond for at inddrage civilsamfundet i omstillingen.

Vi foreslår en fond, som civilsamfundet og borgere kan søge. For at understøtte det lokale engagement bør puljen understøtte både helt lokale projekter og landsdækkende aktiviteter. Puljen bør organiseres som fond med en selvstændig bestyrelse og klar struktur, samt en årlig bevilling på ikke under 50 millioner kroner. Fonden skal have klare prioriteter for at understøtte omstillingen så effektivt som muligt. Prioriteter kan være reduktion af klimabelastning, et mere ansvarligt ressourceforbrug og en styrkelse af biodiversitet.

Her er nogle forslag for initiativer og aktiviteter:

  • Lokale initiativer til at fremme borgernes grønne engagement og investeringer fx med fokus på energibesparelser i boligforeninger, lokale vedvarende energi projekter, grønnere transport, flere reparationer og mere genanvendelse.
  • Etablering af fællesejede aktiviteter for at støtte den grønne omstilling og for at sikre værdiskabelse lokalt, for eksempel via borgerenergifællesskaber, delebiler eller deling af elcykler.
  • Fonden kan også bruges til at understøtte opstart af grønne virksomheder, fx i form af 3-årig driftsstøtte eller frie midler (nogle gange kaldt seed money/capital).
  • Oplysning: Støtte til kampagner med vidensformidling om klima og biodiversitet, samt klimainformation om forbrug, for eksempel med interaktive klimaberegnere.

Uden aktiv involvering af civilsamfundet er det svært at forestille sig, at en bæredygtig udvikling med ambitiøse klimamål kan nås.

Scroll to Top