Internationale NGO’er til AIIB: Hvorfor skal projektplaner holdes hemmeligt for offentligheden?

VedvarendeEnergi er sammen med syv internationale organisationer gået sammen om et til Den Asiatiske Infrastruktrusbank, hvor banken kritiseres for manglende gennemsigtighed og muligheder for at påvirke projektudviklingsprocessen, især for påvirkede grupper.

I et nyt åbent brev til AIIB påpeger en række internationale organisationer forskellige problemer med gennemsigtigheden og muligheden for at påvirke udviklingsprocessen. Analysen i brevet fortæller en trist historie om, hvordan grupper påvirket af energiprojekter i Asien udelukkes fra at påvirke i projektudviklingsprocessen, inden de påbegyndes.

Krænkelser af menneskerettigheder

Organisationerne stiller skarpt på, hvordan AIIB’s manglende vurdering af de menneskelige og miljømæssige konsekvenser af projekterne, inden de godkendes, er med til at koste menneskeliv for fattige og sårbare grupper, herunder kvinder og børn, i Asien. Kritikken af AIIB fokuserer på, at udviklingsbanken hverken fortager rutinelig monitoreringer af projekter i de lande, som de investerer i, eller har udviklet de nødvendige metoder og retningslinjer for at kunne fortage nødvendige vurderinger af de miljømæssige og menneskelige konsekvenser af projekterne. Beijing Gas’ byplanlægningsprojekter i Indonesien og Sri Lanka er eksempler på, hvordan projekter har forværret levestandarden for grupper i områder, hvor de bygges.

Manglende muligheder for at påvirke processen

Organisationerne fortæller også, hvordan manglen på klare regler er om projektinformationer og muligheden for at påvirke processen er med til at udsætte fattige grupper for disproportional magtanvendelse såsom tvangsforflyttelser. Den Asiatiske Infrastruktursbank skriver i deres retningslinjer, at påvirkede grupper skal konsolideres, men organisationerne påpeger, at bankens retningslinjer mangler klare definitioner på, hvornår og hvilke essentielle projektinformer skal offentliggøres, herunder lokation, navn på virksomhederne bag osv, så påvirkede grupper kan konsolideres. Dertil har banken blevet gjort opmærksom på eksempler på ulovlige tvangsforflyttelser i forbindelse med deres projekter, hvor de ikke har forholdt sig til dem.

Læs hele analysen her

Vil du vide mere om investeringer?

Scroll to Top