Investeret i den grønne energi med vindmøller

Investeret i den grønne omstilling

Af Sophie Stenner Frahm

 

For at nå klimamålene, skal der investeres mere i den grønne omstilling. I samarbejde med nationale og internationale pensionsselskaber har VedvarendeEnergi de sidste fem år været med til at omstille selskabernes investeringspolitik. Nøglen er at gøre det lettere for pensionsselskaberne at investere grønt.

 

Der er nu ti år tilbage til at indfri målene i Parisaftalen, som blev indgået på klimatopmødet i 2015. For at nå målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til godt under 2 grader er det altafgørende, at flere virksomheder melder sig på banen og reducerer deres CO2-udledning.

Én måde at få virksomhederne til at ændre adfærd på er ved at lægge pres på dem udefra. Her spiller pensionsselskaber og investorer en særlig stor rolle i forhold til at sætte den grønne politik på dagsordenen.

Pensionsselskaberne i Danmark forvalter i nærheden af 4.000 milliarder kroner, og mere end 30 milliarder kroner er investeret i fossile selskaber, der udvinder olie, kul og gas – en væsentlig årsag til klimakrisen.

Med deres store økonomiske magt spiller pensionsselskaberne en vigtig rolle i den grønne omstilling: Ved at investere i bæredygtige virksomheder frem for fossile selskaber kan pensionsselskaberne være med til for alvor at skubbe omstillingen i gang.

 

Bæredygtig investeringspolitik

VedvarendeEnergi har i snart fem år samarbejdet med danske og internationale pensionsselskaber om at begynde at investere mere bæredygtigt.

“Vores rolle har været at gøre det lettere for pensionsselskaberne at investere bæredygtigt,” forklarer sekretariatsleder Bjarke Rambøll fra VedvarendeEnergi og fortsætter:

“Pensionsselskaberne investerer på baggrund af deres politik. Her har flere danske pensionsselskaber gennem de senere år virkelig rykket på sig. Men deres målsætninger og politikker skal også omsættes i handling, og det er der, vi har haft vores fokus. Det indebar bl.a. at udvikle en række kriterier, som pensionsselskaberne kan bruge, når de skal udvælge, hvilke virksomheder der lever op til at være grønne.”

 

Grøn er det nye sort

Grønne investeringer har i lang tid haft et ufortjent dårligt ry – nemlig at de på overskuddet ikke kunne hamle op med de traditionelle ‘sorte’ aktier, såsom olie, kul og gas. Sådan var det engang. Men i dag forholder det sig anderledes.

“Da de første pensionskasser kom med grønne produkter, valgte man dem som pensionskunde primært af idealistiske grunde. Men der er nu sket et skifte, så mange af produkterne i dag giver mening af både idealistiske og økonomiske grunde,” fortæller Bjarke. Han forklarer, at det skyldes, at trenden i samfundet er for den grønne omstilling, og at markedet afspejler denne bevægelse blandt investorerne.

 

Du kan gøre en forskel

Selvom udviklingen bevæger sig i den rigtige retning, er det ikke alle pensionsselskaber, der endnu har fået den grønne omstilling på dagsordenen. Derfor lyder opfordringen fra VedvarendeEnergi, nu hvor projektet er ved at nå sin ende, at alle med en pensionsopsparing skal huske at bruge deres indflydelse hos den pensionskasse, de er tilknyttet.

“Pensionskasserne lytter til deres kunder, derfor er det vigtigt, at så mange som muligt udnytter deres taleret ved generalforsamlingerne og lægger pres på,” mener Bjarke og fortsætter:

“Individer har mere magt end de fleste måske går og tror, og derfor er det vigtigt, at flere giver udtryk for deres ønske om grønne produkter, fordi det gør en forskel, at de taler højt – det har vi set.”

Scroll to Top