Kontakt UngEnergi
Kontakt UngEnergi

Invitation til international konference om europæisk energipolitik. Fredag d. 8. juni

”Energy Transition in Europe: Options for Constitutional Reform”

Hensigten med konferencen er bl.a. at levere dokumentation til en dansk europapolitisk platform på
energiområdet. En sådan platform kunne tage sigte på en europæisk energiforsyning baseret på
vedvarende energi og understøtte alle politiske mekanismer på det europæiske, herunder det europæiske
forfatningsmæssige niveau, der udvikler, fremmer og udbreder vedvarende energiteknologier. Det er gratis at deltage.

Læs mere om arrangementet her:

Pressemeddelelse konference 2-5-18

Arrangører:
NOAH – Friends of the Earth Denmark, Det Økologiske Råd, VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning og Plattform gegen Atomgefahren Salzburg.
Konferencen støttes af Miljø- og Energifonden og OOA-Fonden.

Scroll to Top