Regeringen glemmer energibesparelser og folkelig deltagelse i energiomstillingen

Regeringen glemmer energibesparelser og folkelig deltagelse  i energiomstillingen

I dagens forslag fra regeringen til en aftale for Danmarks energiindsats efter 2020 er der markant lavere ambitioner på energibesparelser i forhold til i dag. Samtidig har forslagene til udbygning med vedvarende barrierer, der gør det svært for for folkelige initiativer at være med, og som kan gøre omstillingen dyrere, sitk imod målsætningen om, at vi skal have den billigst mulige vedvarende energi.

I dag er energispareindsatsen fra alene Energispareordningen 10,3 PJ/år for boliger og erhverv, og koster op mod 1,5 mia kr pr. år betalt af alle elforbrugerne. Med regeringens forslag skal der afsættes 0,4 mia. kr pr. år specielt til proceserhverv og som betales over Finansloven. Samtidig fremgår det af regeringens forslag, at der skal igangsættes målrettede informationsindsatser for alle forbrugerne, men der er tilsynelandende ingen midler sat af til denne indsats. Samlet skal der derfor gøres langt mindre for energibesparelser og næsten intet i boligerne. Det er den helt forkerte vej at gå for at sikre en grøn omstilling.

Der er en række problemer med den nuværende energispareordning; men frem for at skrotte indsatsen for boliger og for en stor del af ervhervslivet, foreslår VedvarendeEnergi, at vi i Danmark holder fast i ambitionsniveauet for energibesparelser; men forbedrer ordningen. Derfor har VedvarendeEnergi fremlagt en række forslag til forbedringer, som vi også mener kan billiggøre indsatsen. Det mener vi er vejen frem, i stedet for de nedskæringer, som regeringen lægger op til.

Hvis vi skal have succes med omstillingen til vedvarende energi, som også regeringen ønsker, bør der også fokuseres langt mere på lokal og folkelig deltagelse. Det enkelte husejer skal beslutte sig til at investere i energibesparelser, og selvom der er god økonomi i indsatsen, sker den kun, når han eller hun inddrages. Tilsvarende med udbygningen med vedvarende energi: Hvis der ikke er bred lokal deltagelse i vindmølleudbygningen på land, kommer der så mange protester at udbygnngen opgives. Det er allerede sket i mange kommuner. Og med regeringens forslag om udbud, er der alt for lille prioritet af lokale initiativer med folkelig opbakning. Hvis de foreslåede udbud organiseres som de aktuelle udbud for nye vindmøller og solceller, kommer der meget store krav for at deltage, og det vil være virkelig svært for mindre, lokale aktører at deltage. Det er bl.a. et krav at investorerne skal bekoste VVM undersøgelsen, uden at vide om man vinder udbuddet og derfor kan realisere sit projekt.

Da landmøller i dag er den billigste form for vedvarende energi, vil barrierne for lokal deltagelse gøre omstillingen til vedvarende energi dyrere – stik imod regeringens ønske om billigst mulig vedvarenbde energi.

Endelig hjælper regeringens generelle forslag til lavere elafgifter ikke den grønne omstilling på vej. Lav afgift på el til varmepumper gør det attraktivt at udfase oliefyr eller gasfyr. Og permanent lav afgift på el til elbiler ville tilsvarende gøre det mere attraktivt at skifte bilen fra diesel, hvilket dog desværre ikke er en del af regeringens plan. Men en reel afskaffelse af elafgift til liberalt erhverv og en reduktion af elafgifter til alle,  vil blot få færre til at købe de mest eleffektive apparater. Og selvom el bliver grønnere, belaster elproduktionen stadig klimaet, især når det ikke blæser. Det er derfor for tidligt at afskaffe elafgiften og lade erhvervslivet helt slippe for at betale for deres miljø-og klimaomkostninger. I stedet kunne man lade elafgiften svinge efter elproduktionens aktuelle klimabelastning.

Fra VedvarendeEnergi opfordrer vi  de partier, der nu skal til at forhandle ny energiaftale, til at hæve ambitionerne for både energibesparelser og vedvarende energi, samt sørge for at få den folkelige deltagelse med.

Se også vores forslag til at styrke indsatsen for energibesparelser i relation til energiforliget. Læs forslaget her

Scroll to Top