Skærmbillede 2016 09 30 kl. 12.38.40
Skærmbillede 2016 09 30 kl. 12.38.40

Kan frivillige rollemodeller skabe bæredygtig forandring?

Skærmbillede 2016 09 30 kl. 12.38.40

 

VedvarendeEnergi har i 2016 testet et nyt frivillighedskoncept i Aarhus-området, hvor frivillige uddannes til at hjælpe organisationer, nabogrupper og virksomheder med at idéudvikle, udvælge, indføre og nytænke bæredygtige initiativer.

Med projektet undersøger vi i VedvarendeEnergi en tilgang, hvor vi mobiliserer borgere gennem frivillige rollemodeller, fokuserer på at skabe ejerskab gennem samskabelse. Her styrker vi fællesskaber, som opnår en oplevelse af meningsfuldhed, øget livskvalitet og trivsel. Samtidig åbner vi for en interesse hos mange målgrupper ved ikke kun at fokusere på miljømæssig bæredygtighed, men også social og økonomisk bæredygtighed.

 

“Vi arbejder hårdt for at gøre aarhusianerne mere bæredygtige. Både miljømæssigt, men også økonomisk og socialt. Dette gør vi gennem workshops, hvor vi via en række redskaber hjælper nabolag eller virksomheder med at finde bæredygtige initiativer, som passer til dem. Vi fokuserer på, at det skal være sjovt – og gøre hverdagen lettere. For så tror vi på, at den nye adfærd bliver fastholdt”, fortæller Nichlas Hviid, som er 25 år og studerer statskundskab. Han er en af de 20 frivillige, som i sommeren 2016 har gennemgået et uddannelsesforløb over tre weekends, hvor de er styrket i særligt facilitering og gruppedynamik.

 

”Min første opgave var et bofællesskab. Det var nervepirrende inden, men en kæmpe oplevelse at opleve de ideer, der kom frem på dagen. Vi var fire agenter afsted. Indledningsvis blev deltagernes kreative evner varmet op via associeringsøvelser i grupper, som i øvrigt også blev inddelt på kreativ vis. Efter dette brainstormede vi grønne ideer, hvor de mest relevante forslag for bofællesskabet blev videreudviklet”.

 

Konceptet får positiv feedback fra både grønne piloter og nabolag, hvor projektet har været afprøvet. VedvarendeEnergi arbejder nu på at opskalere konceptet til hele landet.

 

Hvis du vil vide mere om hvordan De Grønne Piloter arbejder tryk her

 

 

Scroll to Top