Kan man være grøn, når man er blå?

Kan man være grøn, når man er blå?

En analyse fra VedvarendeEnergi tager dette dilemma op og giver et bud på hvilke kandidater i blå blok i de ti storkredse, der er de grønneste ud fra en række energi-, klima- og miljørelevante spørgsmål i tre kandidattest fra TV2, Altinget og DR.

Der er overordnet set en tydelig forskel mellem rød og blå energi- og klimapolitik. Det kommer nok som en overraskelse for de færreste. Det var også De Konservative, som det eneste parti fra blå blok, der i februar 2014 indgik forlig med regeringen samt Enhedslisten og SF om at hæve Danmarks målsætning om 40 % reduktion af drivhusgasser i 2020 fremfor tidligere 30 %. Venstre, DF og LA stod uden for. 

Dette har vi også tidligere vist hos VedvarendeEnergi med en oversigt over, hvor enige de politiske partier er enige i VedvarendeEnergis politiske synspunkter (link til partioversigt). Resultatet viste en gruppering af grønne partier bestående udelukkende af partier fra rød blok, og en mellemgruppe og skeptisk-gruppe bestående hovedsagligt af partier fra blå blok med undtagelse af Socialdemokraterne. Dog viser VedvarendeEnergis partioversigt også, at den traditionelle klare opdeling af blå og røde partier ikke er helt sigende for energi- og klimapolitikken i Danmark.

Findes der grønne kandidater i blå blok?

Vores undersøgelse viser, at der er en række kandidater fra blå blok, som er delvist eller helt enige i udvalgte i forskellige energi- og klimapolitiske udsagn fra tre online kandidattests fra henholdsvis TV2, Altinget og DR. Men er de blå kandidater så virkelig grønne? Vores analyse giver ikke et entydigt svar på, om der findes grønne kandidater i blå blok. Relativt set er de blå kandidater, som vi har fundet, grønne i forhold til mange af deres partikolleger, ja, men hvis vi sammenligner med kandidater fra Alternativet, Enhedslisten og SF, vil det være misvisende at omtale de blå kandidater som grønne. Oveni vil mange af kandidaterne, hvis de bliver valgt ind d. 18. juni, antageligt følge partilinjen – også på energi- og klimapolitikken – i langt størstedelen af afstemningerne. Her viser vores partioversigt, at partierne fra blå blok ikke befinder sig i gruppen med de grønne partier, men snarere i mellemgruppen eller skeptiker-gruppen. Der vil derfor sandsynligvis være en betydelig forskel på, hvad de blå kandidater har svaret til udsagnene i de tre kandidattests, vi har brugt, og hvad de reelt vil stemme for eller imod i Folketingssalen. Vi kan derfor ikke konkludere, at der findes grønne kandidater fra blå blok set over hele det brede politiske spektrum i Danmark, men nærmere fremvise, hvem de grønneste kandidater i blå blok er.

De grønneste blå kandidater

Analysen viser, at der en række blå kandidater, som er delvist eller meget enige i udsagnene om, at vi bør fokusere mere på vedvarende energi, genbruge mere og prioritere investeringer i kollektiv trafik højere end investeringer i privatbilisme. Men også, at der er en klar variation mellem blå kandidater.

En smule overraskende viser analysen, at folketingskandidater fra DF præger gruppen af grønne blå-kandidater. De Konservative, som traditionelt har en stærk grøn fløj internt i partiet, følger efter med omtrent lige så mange grønne kandidater. Venstre har kun få grønne kandidater. Meget lidt overraskende er det, at Liberal Alliance ikke har nogen med på listen.

Her kan du se listen med de grønneste blå politikere i hver storkreds

  • København: Josefine Kofoed (K), Else-Marie Madsen (DF)
  • Københavns Omegn: Anette Skafte (DF), Jakob Engel-Schmidt (V)
  • Nordsjælland: Erik Lund (K), Jan-Erik Messmann (DF)
  • Bornholm: Kirstine van Sabben (K), Jørgen Mundt Andersen (DF)
  • Sjælland: Annette Brix (K), Bertel Haarder (V)
  • Fyn: Henrik Nielsen (K), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
  • Sydjylland: Tina Franson Spile (K), Jesper Strøm (DF)
  • Østjylland: Katarina Ammitzbøll (K), Claus Kvist Hansen (DF)
  • Vestjylland: Tove Videbæk (K), Peter Pedersen (DF)
  • Nordjylland: Lise Bech (DF), Per Bisgaard (V)
Scroll to Top