Kinesiske investeringer på Balkan skaber bekymring blandt EU-parlamentarikere

Alvorlig forurening og brud på menneskerettigheder fra kinesisk tungindustri i Serbien vækker bekymring blandt flere EU-parlamentarikere, som opfordrer EU-kommissionen til at tage affære

Brødtekst: Siden 2016 har Kina igennem sit Silkevejsprojekt investeret flere milliarder af euro i tungindustrier såsom kulkraftsværker, dækfabrikker, stålfabrikker, og kobberminedrift og smeltning. Flere af infrastruktursprojekterne er blevet opført uden de nødvendige miljøpåvirkningsvurderinger, samt udelukkelse af lokalbefolkning i processen. Et bredt politisk spænd af EU-parlamentarikere frygter, at projekterne ikke kun vil have en negativ påvirkning i Serbien, men at konsekvenserne også vil ramme de EU-lande, der grænser op til Serbien.

Læs hele brevet og pressemeddelelsen her.

Foto: Den Europæiske Union

Scroll to Top