Vores verden – vores fremtid

Der er knap 10.000 kilometer mellem Østjylland og Kenya. Alligevel er der ikke så langt mellem de to dele af verden, som vi forestiller os. Det er særligt synligt i en serie videoportrætter af både danske og kenyanske unge, hvor der er fokus på tanker om klimaet. Det fortæller Steffen Elsborg Nygaard, projektudvikler hos VedvarendeEnergi.  

 Af Jeppe Schlüter Pleidrup 

Forestil dig, at du endelig har færdiggjort din grunduddannelse efter ni lange år i folkeskolen, hvor du ikke altid forstod hvad du egentligt skulle bruge den pythagoræiske læresætning til Nu skal du for første gang forholde dig til hvilken vej du skal vælge; en teknisk, merkantil eller almen gymnasieuddannelse, en af de talrige erhvervsuddannelser med endnu flere muligheder, et forberedende grundforløb, så du kan blive helt klar til din nye uddannelse - eller måske vil du bare direkte ud på arbejdsmarkedet? De mange muligheder kan næsten gøre at du føler dig helt handlingslammet. 

Samtidigt bliver du mindet om, hvor privilegeret du er, fordi du har så mange muligheder - mange andre steder i verden er det langt fra en selvfølge. Mange unge skal i et land som Kenya kæmpe for at få en uddannelse. Derfor kan det til tider synes umuligt for danske unge, som de østjyske FGU-elever, at relatere til en ung kenyaners problemer, men en væsentlig fællesnævner, uafhængig af uddannelsesmuligheder og geografisk placering, er kampen for klimaet. 

Fokus på ligheder fremfor forskelligheder 

Klimakampen er netop omdrejningspunktet i det projekt, som Steffen Elsborg Nygaard har arbejdet i samarbejde med en række FGU-skoler. VedvarendeEnergi har hen over efteråret 2020 produceret en håndfuld videoportrætter af elever fra fem østjyske FGU-Skoler og fem jævnaldrende skoleelever i det vestlige Kenya. Portrætterne, døbt Vores verden - vores fremtid, beskæftiger sig med en række klimarelaterede spørgsmål, som giver anledning til at eleverne spejler sig i hinandens tanker, og fokuserer ligheder fremfor forskelligheder.  

"Der er selvfølgelig nogle overordnede tanker om grøn omstilling, men der er også en masse praktisk. Vi prøver at gøre grøn omstilling til noget nærværende, og vise hvad det betyder i de enkelte elevers liv", uddyber Steffen Elsborg Nygaard. 

Involvering og undervisningsmateriale i udviklingsarbejde 

Videoerne skal benyttes som undervisningsmateriale i workshops på de FGU-Skoler, der har deltaget i projektet, men også på et dusin andre FGU-skoler i den kommende fremtid. Tanken er, at videoerne skal hjælpe med at skabe engagement i udviklingsarbejdet i Kenya blandt FGU-eleverne, og samtidigt give eleverne en større viden om klodens og klimaets tilstand - også på andre breddegrader end de hjemlige. 

Det er også i tråd med Vedvarende Energis generelle målsætning om at sikre en ambitiøs grøn omstilling, hvor alle befolkningsgrupper involveres. 

"Vi forsøger at gøre eleverne bevidste om udviklingsarbejdet og vise disse danske unge, at vi er tættere med kenyanerne end man skulle tro", afslutter Steffen Elsborg Nygaard. 

Scroll to Top