Klimakamp, ikke generationskamp

Af Anne Lambertsen Hjortlund 

I de sidste par år har der været et stadigt større fokus på klimakampen - særligt på de yngre generationers klimaindsats, mens der ikke ses meget til de ældre. Det prægede især 2019, hvor Time Magazine udnævnte unge Greta Thunberg til 'Person of the Year'. Men klimakampen er vel ikke kun for de unge?

 

You all come to us young people for hope”, sagde Greta Thunberg til FNs klimatopmøde, omgivet af de tilstedeværende verdensledere. Der sad hun, som den eneste 16-årige i syne, blandt et hav af langt ældre og mere magtfulde mennesker. Hun fortsatte med foragt i stemmen med spørgsmålet: “How dare you?”.

Spørgsmålet var rettet mod de regeringsledere, som sidder med magten til at tage politiske beslutninger med stor indflydelse på miljø og klima verden over. I medierne blev det dog hurtigt rettet mod de ældre generationer som helhed, mens Thunberg blev repræsentant for alle unge. Klimakampen bliver på den måde fremsat som en generationskamp: de ældre generationer driver fortsat rovdrift på naturen, mens de unge desperat forsøger at redde den synkende skude.  

 

Det grå håb i den grønne omstilling 

Men ser verden virkelig sådan ud? Er det kun de unge, som bekymrer sig om klimaet? Det mener VedvarendeEnergi ikke. De ser i stigende grad, at flere og flere ældre engagerer sig i klimakampen til trods for det billede, medierne maler. CONCITOs Klimabarometer viste i 2016, at 86% af 60+ årgangen betragter klimaproblemer som alvorlige og føler, at et decideret ”ansvar for de kommende generationer” er den tungeste årsag til at gøre en aktiv indsats mod klimaforandringer.  

Tallene afspejler de samarbejder, som VedvarendeEnergi bl.a. har haft med Bedsteforældrenes Klimaaktion. I 2019 førte samarbejdet til det første uddannelsesforløb for De Grå Klimaambassadører, hvor der blev uddannet 35 nye ambassadører. Som det modne modstykke til De Grønne Piloter retter De Grå Klimaambassadører sig specifikt til folk over 50 år, som ønsker at hjælpe andre til at tale om klimaet og udbrede viden om, hvordan vi alle kan foretage den grønne omstilling.  

 

Grønne Borgergrupper giver nyt liv 

I samme boldgade fortsatte VedvarendeEnergi, i 2019, samarbejdet med en række kommuner for at oprette Grønne Borgergrupper rundt om i landet. Grupperne består primært af mænd i 60+ alderen, som har lyst til at gøre deres lokalsamfund mere bæredygtigt. Det gør de bl.a. ved at hjælpe til i et reparationsværksted, hvor alle kan få repareret deres elektroniske apparater, så de kan få nyt liv frem for at blive smidt væk Eller man kan få sig nogle gode råd til praktiske, grønne omstillinger i hjemmet.

I de Grønne Borgergrupper finder seniorerne fællesskaber omkring det bæredygtige arbejde, såvel som en mulighed for at bruge deres ofte livslange praktiske erfaringer og dele dem med deres medborgere i den grønne omstillings tegn.  

Med disse projekter står det klart, at alle kan gå forrest i klimakampen. Håbet ligger ikke kun hos de unge, men i det grønne samarbejde på tværs af generationer. 

Scroll to Top