Turudi Shule – sammen om klimakampen for kvinder

Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

Afrika er et af verdens mest klima-plagede kontinenter, og det påvirker især kvinderne. Selvom klimaet ikke diskriminerer, er det sammen med kulturelle normer og fattigdom med til at forværre kvindernes situation. I samarbejde med organisationen VIRED arbejder VedvarendeEnergi på at løse problemet.

 

Ved Victoriasøen i Kenya fanger de lokale fiskere dagens aftensmad. Men de senere år er der blevet kamp om fiskene, og afstanden mellem de små fiskerbåde er blevet kortere.

Problemet med overfiskning hænger sammen med den enormt store befolkningstæthed i området: Der bor omkring 40 millioner mennesker rundt om søen, der størrelsesmæssigt minder om et hav. Samtidigt er Victoriasøen som følge af klimaforandringer blevet varmere, og det har ført til en mindre og ændret fiskebestand i søen.

Store dele af befolkningen langs søen er fattige, og derfor er det ikke kun penge, fiskerne tager som betaling. Det er også sex. Fænomenet kaldes ”Jaboya”, og det er især piger og unge kvinder, der må bruge sex som valuta for fisk. Praksissen har ofte store konsekvenser for pigernes liv – mange smittes med HIV/AIDS, og en stor del af pigerne bliver også gravide. Når det sker, tager forældrene dem ud af skolen.

 

Manglende ligestilling mellem piger og drenge

I Kenya er teenagegraviditeter forbundet med stor skam – pigerne er i både samfundets og familiens øjne dårlige eksempler. Det betyder, at pigerne aldrig kommer tilbage på skolebænken igen, selvom lovgivningen kræver det.

”Der er nogle kulturelle normer, der gør, at man sætter en mindre værdi på piger og ofrer dem i det her spil,” fortæller Finn Tobiesen, som er programkoordinator for VedvarendeEnergis projekter i Kenya. Han forklarer, at der er brug for en holdningsændring hos både forældrene og i samfundet som helhed, hvor piger skal betragtes som værende på lige fod med drenge.

 

Pigerne skal tilbage på skolebænken

For at hjælpe både pigerne og holdningsændringerne på vej, opstartede VedvarendeEnergi i samarbejde med den kenyanske organisation VIRED (Victoria Institute for Research on Environment and Development) i sommers projektet ”Turudi Shule,” som på swahili betyder ”Tilbage til skolebænken.”

Formålet er, at bryde kulturelle normer og barrierer for at få pigerne tilbage i skolen og væk fra ”Jaboya” – og dermed fremme pigernes muligheder.

Det sker ved at inddrage både myndigheder og lokalbefolkningen. Skoleinspektørerne spiller f.eks. en stor rolle for at få pigerne tilbage i skole. Det samme gør de såkaldte ”change agents” – det er f.eks. lokale kvinder og fiskere, der som rollemodeller bidrager til at ændre holdninger i lokalsamfundet ved bl.a. at arrangere folkemøder og et interaktivt forumteater.

Projektet har været i gang i knap otte måneder og fortsætter frem til 2022. De første kontakter er skabt, de første møder med forvaltningen er afholdt, og arbejdet i landsbyerne og på fiskepladserne er i gang, fortæller Finn Tobiesen.

Allerede nu ser VedvarendeEnergi, at indsatsen spreder små ringe i vandet, der langsomt bidrager til positiv forandring, som et skridt på vejen til at få pigerne tilbage på skolebænken.

 

Scroll to Top