VedvarendeEnergi opfordrer erhvervsministeren til at følge gode ord op med mere handling for grøn eksport

Vi opfodrer erhvervsministeren om at sætte ord bag sine handlinger ved at skærpe retningslinjerne for investeringer i energiprojekter.

Eksportkreditter fra danske EKF og ikke mindst fra andre lande har været afgørende for de store stigninger i CO2-udledninger, vi har set de seneste 30 år. Lån til kulkraftværker, olieudvinding m.m. har drevet udviklingen den forkerte vej.

Langt de fleste og største eksportkreditter gives af de rige, OECD-lande. Her er det afgørende at Danmark bruger sin stemme som OECD-medlem, når der laves fælles retningslinjer. Og i år skal OECD-retningslinjer for eksportkreditter til kulinvesteringer revideres. Derfor er det glædeligt at den ansvarlige minister, erhvervsminister Simon Kollerup, netop har udtalt at Danmark på eksportkreditområdet skal spille en central og proaktiv rolle i både EU og OECD, når det kommer til finansiering af klimaprojekter, mobilisering af privat kapital til klimaprojekter, m.m.

Nu er det vigtigt at de gode ambitioner følges af konkret handling, både i forhandlingerne i OECD og EU, og ved at gå foran med regler for de danske eksportkreditter. En række af vore nabolande, som Sverige og Frankrig, har netop øget klimaambitionerne for deres eksportkreditter. Selvom en stor del af de danske eksportkreditter støtter grønne projekter, mangler vi i Danmark en klimastrategi for eksportkreditter og mere åbenhed. På den baggrund opfordrer vi Simon Kollerup til konkret at:

  • Samarbejde med andre progressive lande i EU og OECD om en væsentlig begrænsning af eksportkreditter til kul og anden fossil energi.
  • Introducere en klimaplan for EKF, så danske eksportkreditter ikke længere gives til udvinding og udvidet brug af fossil energi, hverken til kul, olie eller gas
  • Sikrer høje standarder for åbenhed, menneskerettigheder og miljø, samt et ”klagevindue” for folk, der påvirkes uheldigt af danske investeringer

Vi har samlet vore detaljerede forslag i dette notat. Her har vi også samlet hvad andre lande med klimaambitioner gør for at øge klimaindsatsen via eksportkreditter.

Erhvervsministeren Kollerup udtalte til Folketinget sin klare holdning i konteksten af revisionen af OECD’s sektoraftale for kulkraftværker, at ”Danmark blandt andet skal arbejde for, at eksportkreditter til kulfyrede kraftværker, kuludvinding og kul-logistik udfases.”   

Erhvervsminister Simon Kollerups udtalelser m.m. kan læses her:

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt:

Gunnar Boye Olesen, gbo@ve.dk, tlf. 86227000, mobil 24269933

Scroll to Top