vestafrika projekt ve
vestafrika projekt ve

Klimapolitik i Vestafrika

 

Klimaforandringer i Vestafrika kræver politisk handling

Klimaforandringer mærkes på det afrikanske kontinent i et stadigt stigende omfang.  Så meget at antallet af klimaflygtninge – globalt set – nu overgår antallet af krigsflygtninge. I de mest sårbare områder i Vestafrika har VedvarendeEnergi for nyligt indledt et projekt, som skal sikre, at vedvarende energi og energibesparelser får den fornødne plads i både regionale og nationale politikker. Projektet foregår i samarbejde med lokale NGO´er i syv afrikanske lande: Senegal, Burkina Faso, Mali, Côte d´Ivoire, Togo, Benin og Niger.

 

At få lagt pres på både regionale og nationale politikere, så også de sårbare vestafrikanere får en politisk stemme, er afgørende for projektet, der har den lange titel ”Accelerating Implementation of Regional Policies on Clean Energy in West Africa". I forkortet form ACE-DWA. Lokale civilorganisationer i de syv forskellige lande skal løfte opgaven med at øge presset på politikere og få tilpasset regionale og nationale politiker til internationale klimamål. I udviklingslande er klimaproblemer uløseligt knyttet til fattigdomsbekæmpelse og udvikling, så resultater i projektet inden for energispørgsmålet skulle også gerne påvirke udvikling i al almindelighed.

Scroll to Top