Solceller opstillet på mark
Solceller opstillet på mark

Lokale energifællesskaber vil skabe grøn energi og inspiration  

Skal vi bremse klimaforandringerne, er der behov for en hurtig omstilling til vedvarende energikilder. Det kalder på alternative løsninger – og mere borgerinddragelse i energiforsyningen. Netop borgerinddragelse er udgangspunktet i et nyt projekt, hvor VedvarendeEnergi samarbejder med en række danske landsbyer om at udvikle lokale energifællesskaber, der skal forsyne de enkelte lokalområder med egenproduceret og bæredygtig energi. Martin Holt, projektkoordinator hos VedvarendeEnergi, og Michaël Desveaux, formand for energifællesskabsforeningen i landsbyen Haastrup, fortæller om idéerne bag samarbejdet – og om de mange fordele ved lokale energifællesskaber. 

Af Mikkel Weis Petersen & Andreas Kirkegaard Clausen 

I takt med forårets komme blomstrer idéen om udviklingen af lokale energifællesskaber i en række danske landsbysamfund. Her har de lokale borgere et ønske om selv at drive deres egne fællesskaber omkring bæredygtig energiforsyning. Og med opstarten af VedvarendeEnergis nye projekt – med støtte fra statens energifællesskabspulje – bliver det ønske nu til virkelighed. Frem til september 2024 er det nemlig planen at implementere en række bæredygtige energiløsninger i Hjortshøj og Stjær i Østjylland samt i Haastrup, Føns og Jordløse på Fyn. 

Formålet er at forsyne landsbyerne med egenproduceret sol- og vindenergi. Ambitionen er, at energifællesskaberne skal udvikles i løbet af 2023, og være selvkørende hos de lokale borgere i løbet af det efterfølgende år. De første spadestik er allerede taget, og netop nu er VedvarendeEnergi i gang med at planlægge en bredere undersøgelse af mulighederne for opsætningen af lokale energifællesskaber i de fem udvalgte lokalsamfund. Det fortæller Martin Holt:

”Planen lige nu er, at VedvarendeEnergi kontakter to forskellige rådgivere med henblik på henholdsvis de tekniske undersøgelser, og de organisatoriske og juridiske undersøgelser af projektet i de forskellige lokalområder.”

Borgerinddragelse og lokalt ejerskab er godt for både klima, økonomi og det sociale

Selvom de forudgående undersøgelser kun er i den spæde opstart, er samarbejdet om et nyt lokalt energifællesskab allerede godt i gang i Haastrup på Fyn. Her har motivationen for at komme i gang med projektet været høj, fortæller Michaël Desveaux fra det kommende energifællesskab:

”Det startede med nogle høje regninger på el og gas, hvorefter nogle borgere i byen samledes for at undersøge mulighederne for at få fjernvarme og solceller.” Han fortsætter:

”Vi bor et sted, der er kendt for sit stærke fællesskab, og vi ville undersøge mulighederne for en kollektiv energiløsning for på længere sigt at have nogle stabile energipriser.”

Efterfølgende har det, der startede som en økonomisk udfordring for borgerne, udviklet sig til at være et projekt, der også har positive sociale og grønne perspektiver. Michaël forklarer, at kollektive energifællesskaber, som det de forsøger at etablere i Haastrup, giver de borgere, som ikke har råd til f.eks. at have et solcelleanlæg derhjemme, mulighed for at få billig grøn strøm.

Samtidigt ser Michaël også det lokale, kollektive ejerskab som en del af løsningen på andre mulige udfordringer. Det handler bl.a. om dilemmaer i forhold til hvor f.eks. solceller og vindmøller skal placeres i et lokalområde, når først de skal installeres:

”Jeg tror, at lokalt ejerskab kan hjælpe rigtig meget, for så kan det være nemmere at acceptere, at vi skal se på en vindmølle eller et solcelleanlæg, når man kan se konsekvenserne direkte på sin elregning, eller føler at man selv kan være med til at gøre noget godt for klimaet,” uddyber han.

Martin Holt er enig i at det lokale, kollektive ejerskab er centralt i den sammenhæng:

”Det ville være fedt, hvis de borgere, som er med i projektet, ser på deres vindmølle eller solcelleanlæg, og tænker “Fedt”, den gør at vi sparer penge på strømmen, og at vi kan få noget klimavenlig strøm.”

Samarbejder og fremtidsplaner baner vejen for de gode eksempler

Udover borgernes motivation og engagement samt de tekniske, juridiske og organisatoriske undersøgelser, er der endnu en ting, der er vigtig for at igangsætte udviklingen af lokale energifællesskaber. Det forklarer Martin Holt:

”I mange tilfælde er det vigtigt med et godt samarbejde med kommunerne, da det ofte er dem, der skal godkende implementeringen af f.eks. et solcelleanlæg eller vindmøller i lokalområderne.” 

Og i Haastrup er de også ved at have styr på den del, hvor kommunen allerede har vist sig som en vigtig sparringspartner.

”Kommunen har været superhjælpsomme, og finansieret vores første infomøde, hvor EBO Consult fortalte om deres erfaringer med energifællesskaber, og hvad der arbejdes med lige nu i Energifællesskab Avedøre. Kommunen har været åben for dialog og villige til at mødes,” fortæller Michaël. 

Derfor bliver flere praktiske spørgsmål også afklaret i den kommende tid i Haastrup. Indenfor den nærmeste fremtid er det planen at undersøge borgernes energiforbrug for at finde ud af, hvor meget strøm der er behov for i byen. Herefter skal det undersøges, hvor stort et anlæg der er behov for, samt hvor og hvordan det skal placeres. Herefter håber Michaël Desveaux, at Haastrup kan være et godt eksempel, der viser andre, at det kan lade sig gøre at satse på lokale, kollektive energiløsninger.

Martin Holt ser også en vigtig opgave i at få kommunikeret projektet ud til flere mennesker, så det kan skabe inspiration i hele landet, forklarer han:

“Undervejs kommer vi til at køre en masse informationskampagner om projektet. Samtidig vil vi lave nogle rapporter over lokalområdernes energiløsninger, som vi samler i en række anbefalinger til slut.” Han afslutter:

"Vores anbefalinger og den viden vi indsamler undervejs, skal kunne bruges af andre, så flere kan skabe lignende projekter i fremtiden.”

 

Solceller opstillet på mark
Solceller opstillet på mark
Scroll to Top