Aktivitetsudvikler for Ballerup Bibliotekerne, Pil Hodal, foran det gamle posthus, som nu er omdannet til et samlingssted for borgere og foreninger i Ballerup. Foto: Andreas Kirkegaard Clausen
Aktivitetsudvikler for Ballerup Bibliotekerne, Pil Hodal, foran det gamle posthus, som nu er omdannet til et samlingssted for borgere og foreninger i Ballerup. Foto: Andreas Kirkegaard Clausen

Nyopstartet reparationsværksted i Ballerup: Grønt Værksted danner socialt fællesskab om verdensmålene

VedvarendeEnergi har sammen med Ballerup Bibliotekerne opstartet et nyt Grønt Værksted, hvor især det sociale fællesskab står i centrum. I starten af marts var der opstartsmøde for værkstedet, hvor de nye frivillige og aktivitetsudvikler for Ballerup Bibliotekerne, Pil Hodal, sammen talte om deres fælles forventninger til det nye grønne værksted – et initiativ, der i samarbejde med biblioteket også skal bidrage til et generelt lokalt fokus på både borgerinddragelse, fællesskab, bæredygtighed og ikke mindst verdensmålene.

Af Andreas Kirkegaard Clausen

Rundt om bordet går snakken livligt, der er friskbrygget kaffe på kanderne og kage på tallerknerne. Omkring bordet sidder otte frivillige fra det nyopstartede Grønt Værksted i Ballerup sammen med aktivitetsudvikler, Pil. Hun er tovholder for både værkstedet og dagens møde, som afholdes i det lokale kulturhus, Posthuset.

Mødet i dag handler om alt fra materialeindkøb og mødetider til det sociale fællesskab i værkstedet. Og til en start er det især sidstnævnte, som ligger de frivillige på sinde. Flere af dem fortæller, at de synes, at værkstedet skal være et fællesskab, hvor både de og andre borgere kan mødes omkring en fælles interesse, en reparation eller et projekt, som kan være til gavn for Ballerup Bibliotek.

Med det udgangspunkt beslutter Pil og de frivillige i fællesskab, at det nye Grønt Værksted skal være et sted, hvor lokale borgere kan komme forbi med deres defekte ting, og få hjælp til at reparere dem. Ambitionen er, at borgerne sammen med de frivillige er med til at fikse deres egne ting – på den måde bliver de måske selv i stand til at reparere tingene næste gang at noget går i stykker.

Snakken om de overordnede linjer for værkstedet bliver rundet af, og de frivillige går ned i værkstedets lokaler for at se alt fra værktøj til materialer igennem. Mange af de møbler og det værktøj, der er i værkstedet lige nu, har de selv doneret fra gemmerne derhjemme. Alligevel bliver værkstedets materialer grundigt gennemgået af de frivillige: Der bliver rodet i værktøjskasser og snakket om hvor tingene skal stå. Mens de danner overblik – både over hvad de har og hvad de mangler i værkstedet – smider de om sig med fagtermer for værktøj og materialer, og Pil skribler det hele ned.

Et fællesskab med mange kompetencer og interesser

Blandt de frivillige er der mange forskellige kompetencer, ligesom de også har vidt forskellige baggrunde: Én er også frivillig i Ballerup Cykelklub, og kan reparere cykler, et par stykker har interesse for fluebinding og -fiskeri, mens andre tidligere har arbejdet med træ og metal.

Én af dem er Jørgen, en frivillig, der beskriver sig selv som ”træmand.” Han har arbejdet med træ i hele sit liv, ligesom flere i hans familie har. Men selvom Jørgen holder af håndværksarbejdet, er det ikke det eneste, der trækker som frivillig. For ham vægter det sociale omkring værkstedet højt.

”Jeg har selv et lille værksted hjemme i min garage, men jeg synes det kunne være sjovt at dele værksted med andre, så man kan lære af hinanden og få sig en god snak over arbejdet,” fortæller Jørgen.

En anden frivillig, Per, har ikke tidligere håndværkserfaring, men synes at det kunne være spændende at være med til at starte noget nyt op. Det var især et projekt, som er opstået i samarbejde med Ballerup Bibliotek, der vakte Pers interesse: Her skal nogle af de frivillige i værkstedet bygge en togbane til bibliotekets børneafdeling.

“Fordi Ballerup Bibliotek ligger ved togstationen, har de et stort rum med togtema, de er ved at få indrettet. Derfor har de søgt frivillige til at sætte en BRIO-bane op, og det synes jeg lød sjovt at være med til,” forklarer Per.

Lokalt fællesskab bidrager til både verdensmål og borgerinddragelse

At det nye Grønt Værksted også skal bidrage til konkrete projekter på biblioteket, er ikke tilfældigt. Pil forklarer, at biblioteket har fokus på borgerinddragelse, så alle byens borgere kan få glæde af og tage del i deres aktiviteter. Og værkstedet taler til en ny gruppe af ældre mænd, som biblioteket gerne vil lave flere aktiviteter for og inddrage.

Biblioteket er nemlig en del af et landsdækkende projekt på tværs af alle biblioteker med titlen ”Sammen om Verdensmål,” hvor målet er at engagere flere seniorer i lokale, sociale fællesskaber omkring FN’s verdensmål. Og her mener Pil, at Grønt Værksted passer ind på flere måder:  Som et socialt samlingssted for de frivillige kan værkstedet være med til at støtte op om verdensmålene om trivsel og sundhed – og samtidigt bidrager værkstedet til at sætte fokus på ansvarligt forbrug blandt borgerne, og arbejder på den måde med de verdensmål, der handler om klima, miljø og forbrug. 

Det sker både ved at de frivillige får et socialt fællesskab omkring værkstedets lokale, grønne aktiviteter, men også ved at de lokale borgere på sigt kan komme forbi, og få hjælp til selv at kunne reparere deres egne ting.

”Det kunne være fedt, hvis vi på den måde kunne skabe et rum, hvor nogle ældre kunne komme ned og mødes med hinanden, og hygge sig sammen,” forklarer Pil.

Og det er der allerede nu lagt i støbeskeen til. For i forlængelse af Ballerup Biblioteks deltagelse i “Sammen om Verdensmål” skal det nye Grønt Værksted i uge 17 være en del af en landsdækkende temauge – netop med fokus på de 17 verdensmål. Her skal de frivillige være med til at gøre Ballerup-borgernes cykler forårsklare i samarbejde med den lokale cykelsmed.  

 

Pil og de frivillige er i gang med at få overblik over værkstedets materialer. Foto: Andreas Kirkegaard Clausen
Pil og de frivillige er i gang med at få overblik over værkstedets materialer. Foto: Andreas Kirkegaard Clausen
Scroll to Top