Klimatilpassede dyrkningsmetoder skal øge fødevaresikkerheden blandt sårbare børn i Kenya 

I februar rejste VedvarendeEnergis internationale team til Homa Bay i Kenya. Her påbegynder VE til juli – med støtte fra Danmarks Indsamlingen – et nyt klimatilpasningsprojekt til gavn for lokalområdets landbefolkning. Målet med projektet er at bidrage til at imødekomme de klimaforandringer, der påvirker befolkningen i området – og ikke mindst den fødevarekrise, som de er med til at forstærke. Laura Balle Svendsen, programkoordinator i VedvarendeEnergis internationale afdeling, fortæller om det kommende projekt, og hvordan det særligt kommer til at gavne områdets mest sårbare børn. 

Af Mikkel Weis Petersen 

For lidt over en måned siden løb den årlige Danmarks Indsamling af stablen, hvor der i år blev indsamlet godt 101 millioner kroner. Vanen tro står en masse gode civilsamfundsorganisationer nu klar til at omsætte de indsamlede midler til stærke udviklingsprojekter – hver især med et mål om at yde livsvigtig støtte til verdens mest sårbare børn. 

I år har VedvaredeEnergi modtaget støtte fra Danmarks Indsamlingen til et nyt projekt i Homa Bay, Kenya med fokus på klimatilpasning og børns fødevaresikkerhed. VE er allerede til stede i området med en række andre initiativer, og har derfor førstehåndskendskab til hvordan lokalbefolkningen påvirkes af klimaforandringerne. Dagligdagen i Homa Bay har i flere år været voldsomt præget af ustabile regnperioder, som har resulteret i kortere høstperioder, mindre mad og i det hele taget en forringet fødevareproduktion. Den dårligere høst øger både fattigdommen og fødevareusikkerheden, og det øger samtidigt den fejl- og underernæring blandt befolkningen, som i forvejen er udbredt i Homa Bay. 

For at imødekomme de hastigt voksende klimaudfordringer og fødevarekrisen i området har VedvarendeEnergi igangsat et nyt landbrugsinitiativ i samarbejde med den kenyanske organisation Agriculture Improvement Support Services (AGRISS). Formålet er at give sårbare børn, deres familier og lokalsamfundet som helhed i Homa Bay øget adgang til mad og ernæringsrig kost. Det skal ske ved at implementere forbedrede dyrkningsmetoder i form af solcelledrevne kunstvandingsanlæg. 

Klimaforandringer og klimatilpasning i Homa Bay 

Projektets fokus på fødevaresikkerhed og forbedret ernæring er altafgørende for at forbedre de nuværende vilkår i Homa Bay, hvor omkring halvdelen af befolkningen lever i ekstrem fattigdom og lider af kronisk fødevareusikkerhed.  

Den tendens bliver forstærket af de seneste års klimaforandringer med stigende temperaturer. De har haft en så kraftig indvirkning på vejret, at bønderne ikke længere kan vide sig sikre på, hvornår og i hvor lang tid henholdsvis tørken og regntiden vil vare.  

Laura Balle Svendsen har netop bidt mærke i de her bekymringer under hendes samtaler med lokale grupper i Homa Bay. 

”På grund af klimaforandringernes indvirken på regnperioderne i området, er det blevet sværere for småbønderne at planlægge, hvornår de kan så og høste deres afgrøder. Sår man frøene for tidligt inden regnen kommer, kan frøene risikere at tørre ud, og dermed vil høsten oftere kunne slå fejl,” fortæller hun. 

Netop derfor er implementeringen af soldrevne kunstvandingsanlæg centralt i VE’s og AGRISS’ kommende projekt – for det giver småbønderne en større sikkerhed i deres adgang til vand, uafhængigt af de mere og mere ustabile regnperioder. På den måde får bønderne bedre dyrkningsbetingelser, og en større sikkerhed omkring deres fødevareproduktion. Det betyder at bønderne i sidste ende har bedre muligheder for at sikre deres familier en mere ernæringsrig kost. 

Fokus på fødevaresikkerhed for sårbare børn 

En sådan forbedring af fødevaresikkerheden i Homa Bay vil i særlig grad komme områdets børn til gode: Omkring en fjerdedel af områdets børn under 5 år er undervægtige, og 18 procent lider af alvorlig fejlernæring. Den alvorlige mangel på mad og ernæring risikerer at sætte dybe spor i børnenes liv.  

”Der er høj mangel på varierede fødevarer i området, som gør at børnene får en ensformig kost, hvilket påvirker deres udvikling og helbred,” fortæller Laura Balle Svendsen.  

Og den rette kost og ernæring er afgørende for både børnenes fysiske udvikling og daglige skolegang: 

”Hvis ikke børnene får en ernæringsrig kost, kan hjernen ikke udvikle sig ordentligt, og det kan få store konsekvenser for børns indlæring i skolen,” fortsætter hun. 

Også af den grund er implementeringen af de soldrevne kunstvandingsanlæg et afgørende initiativ. Med anlæggene kan familierne producere en større og mere varieret mængde af fødevarer. Det kan bidrage til en mere ernæringsrig kost hos de børn, som lige nu lider kraftigt under de forværrede høstsæsoner og mindskede udbytte af afgrøderne. 

Det kommende partnerskabsprojekt mellem VE og AGRISS er derfor et klimavenligt skridt på vejen til at forbedre den fødevarekrise, som hersker blandt den selvforsynende landbefolkning i Homa Bay – og så er det et konkret bidrag til at sikre bedre livsvilkår både for områdets børn, voksne og fremtidige generationer.  

 

Illustration af et soldreven overrislingsanlæg.
Illustration af et soldreven overrislingsanlæg.
Illustration af et soldreven overrislingsanlæg.
Scroll to Top