Vinder af Fem Fede Dage: Bæredygtighed og verdensmål er en del af hverdagen for elever på Aalborg Tekniske Gymnasium 

Hvert år i november afholder UngEnergi eventet Fem Fede Dage støttet af Tuborg Fondet. Her konkurrerer en række af landets gymnasier om at udvikle og afprøve de mest bæredygtige og kreative ideer. I 2022 var det Aalborg Tekniske Gymnasium, der løb med sejren og præmien på 10.000 kr. I Aalborg gik de helhjertet til projektet med en emneuge, hvor al undervisning blev erstattet af workshops, der på forskellige måder handlede om bæredygtighed. Tematikker, som eleverne Helene og Mira fra 2.g er vant til at arbejde med på deres studieretning ”Fremtid og samfund.”

Af Dea Dalbjerg 

Helene og Mira har netop afsluttet et treugers praktikophold i Amsterdam, hvor de har været i erhvervspraktik hos forskellige organisationer, der på den ene eller anden måde arbejder med bæredygtighed. Helene har været i en butikskæde, der sælger vintagetøj fra hele verden, mens Mira har været i en organisation, der arbejder med madspild. 

I deres dagligdag på Aalborg Tekniske Gymnasium har Helene og Mira også mange opgaver, der relaterer sig til bæredygtighed hvad end det handler om analyser af bæredygtig lønudvikling eller matematiske beregninger på den mest miljøvenlige metaldåse. Det er nemlig en naturlig del af studieretningen “Fremtid og samfund,” som blandt eleverne blot kaldes “bæredygtighedslinjen.” Det gælder ikke mindst i studieretningsfagene teknologi og samfundsfag.

”Teknologi handler jo netop om at finde bæredygtige løsninger på samfundsmæssige problemer. Her er lærerne rigtig gode til at koble fagene sammen, så vi f.eks. kan bruge den viden, vi har fra samfundsfag, når vi skal arbejde i vores teknologifag,” fortæller Mira.

Det er ingen tilfældighed, at Aalborg Tekniske Gymnasium har en såkaldt “bæredygtighedslinje.” Skolen er nemlig en officiel UNESCO verdensmålsskole, hvilket betyder, at der på tværs af hele skolen er fokus på FN’s verdensmål. Derfor var det også hele skolen, der deltog, da Fem Fede Dage løb af stablen i november.

Fem fede dage med bæredygtighed på skemaet 

Da Aalborg Tekniske Gymnasium afholdt Fem Fede Dage, blev den almindelige undervisning nemlig erstattet af workshops, hvor alle elever på tværs af studielinjer og årgange, kunne tilmelde sig forskellige forløb. I alt var der omkring 20 forskellige spor, der handlede om alt fra elbiler og grønne energikilder, til tekstiler og genbrug.

”Det var fedt, at der var så mange forskellige perspektiver og vinkler på bæredygtighed i løbet af ugen,” fortæller Helene.

Helene og Mira benyttede derfor emneugen til at afprøve en anden tilgang til arbejdet med bæredygtighed, end den de er vant til fra deres dagligdag på ”Fremtid og samfund.”

”Vi var på linjen ”Min sang til verden,” hvor vi skrev sange indenfor de 17 verdensmåls tematikker. Det var fedt at kunne komme ud med et budskab på en anderledes måde, end man normalt ville,” forklarer Helene.

”Ja, nu arbejder vi jo meget med bæredygtighed i vores almindelige undervisning pga. vores linje, så vi ville gerne prøve kræfter med noget andet, end vi normalt har mulighed for,” supplerer Mira.

Det hele kulminerede fredag i en form for showcase, hvor eleverne kunne se, hvad de hver især havde arbejdet med:

”Vi sluttede af med at gå rundt og besøge hinandens workshops. Vi opstillede en form for boder, hvor folk fremviste, hvad de havde arbejdet med i løbet af ugen. Det var egentlig meget fedt at få lov til at opleve, hvad de andre havde siddet med,” fortæller Mira.

Præmien skal bruges til at fremme bæredygtige initiativer 

Et andet bæredygtighedsinitiativ på Aalborg Tekniske Gymnasium er skolens nyopstartede Verdensmålsråd. Rådet skal løbende arbejde på, hvordan skolen og eleverne bliver mere bæredygtige og her sidder både Helene og Mira også med.

”Vi sætter os ned en gang om ugen for at snakke om, hvad vi gerne vil sætte fokus på, og hvordan vi vil gøre det. Vi tager gerne ét fokuspunkt ad gangen, og har f.eks. lige haft fokus på social bæredygtighed,” forklarer Mira og fortsætter:

”Vores skole ligger ovenpå et shoppingcenter, og vi har ikke særlig mange fællesarealer. Derfor har vi etableret en bæredygtighedscafé, hvor eleverne kan samles og snakke.”

Det er Verdensmålsrådet, der har fået råderetten over de 10.000 kr., som var vinderpræmien i Fem Fede Dage. Pengene skal bruges til at bygge videre på nogle af de ideer, som allerede ligger i støbeskeen.

”Vi skal bruge pengene på at få nogle af de initiativer til at leve, som vi normalt ikke ville have mulighed for. Vi kunne f.eks. godt tænke os at tilbyde eleverne nogle foredrag, ligesom vi gerne vil afholde nogle sociale arrangementer med et bæredygtigt fokus,” afslutter Helene. 

Scroll to Top