Mindeord – Preben Maegaard

Mindeord af Ejvin Beuse for Preben Maegaard, forstander på Nordisk Folkecenter i Thy

At Preben pludselig er borte, kan være svært at fatte. Han har lige siden de første overvejelser om energimæssig selvforsyning og begreber som vedvarende energi, været en meget aktiv synlig faktor i denne udvikling. Hvor dybt engageret han var i hele dette spørgsmål kom tydelig frem da vi var sammen om at lave bogen om vedvarende energi i Danmark, en historiefortælling eller krønike, som vi valgte at kalde den, om de 25 opvækstår fra 1975 til 2000. Uden egentlig teknisk baggrund kastede han sig med fuld energi ind i at analysere situationen og behovet for industriel udvikling inden for primært vindenergi, ikke mindst baseret på de historiske danske erfaringer, som ellers var skrevet i glemmebogen af de fleste.

Preben blev Organisationen for Vedvarende Energi, OVEs første formand efter omdannelsen fra at være en græsrodsorganisation med flad struktur a la NOAH, til i 1979 at blive en ”rigtig” forening. For som Preben sagde, så kunne man ikke komme ud til jyske smedemestre og landmænd uden at kunne fortælle ”hvem der bestemte”. Sådan var (og er) det!

Og Preben skulle vise sig at være den rigtige formand i tid og sted. Dynamikken var i højsædet, og der blev udviklet og formidlet på alle planer. Ambitionsniveauet var højt; der blev produceret informationsmateriale om alt hvad der kunne røre sig indenfor feltet, og det af folk der havde sat sig grundigt ind tingene, om end de fleste var studerende.  Der blev afholdt stribevis af kurser, og nok så vigtigt, en lang række af såkaldte ”træf” hvor man samlede alle der havde markeret interesse for f.eks. sol- eller vindenergi. Det gjaldt både hvad man kunne kalde for Georg Gearløs typer og seriøse forskere fra offentlige institutioner. Her blev der udvekslet erfaringer og drøftet energipolitik så det forslog noget.

Med den øgede politiske bevågenhed og en effektiv græsrodsindsats lykkedes det med OVE som spydspids i 1983 af få etableret Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi med Preben Maegaard som formand, og nogle hektiske år i OVE blev afløst af en ny og vigtig rolle som lead indenfor en folkelig baseret udvikling af sektoren vedvarende energi. En rolle som der desværre nu er sat en stopper for.

Æret være Prebens minde.

Scroll to Top