Udfasning af kul og olie som energikilde

NGO’er: Nyetableret eksportfinanskoalition slækker på klimaambitionerne

VedvarendeEnergi mener sammen med 16 andre organisationer, at Danmark og en række andre lande i Export Finance for Future-koalitionen (E3F) er uambitiøse i forhold til udfasning af investeringer til fossile brændstoffer.

I dag offentliggør den nyetablerede E3F-koalitionen sit eksportkreditudspil, som skal gøre landenes offentlige investeringer mere bæredygtige. Koalitionen består af en række vestlige lande, der ønsker klimavenlige, offentlige investeringer. I eksportkreditudspillet lægges der op til at stoppe støtten til kulindustrien, en revision af støtten til olie og fossilgas, flere investeringer i grønne og innovative løsninger, især i energisektoren, mere transparent information om investeringer, og bedre monitorering af de finansielle institutioners globale klimaaftryk.

I et åbent brev er vi gået sammen med 16 organisationer, hvor vi opfodrer til at stoppe alle investeringer i fossile brændstoffer inkl. olie og gas inden COP26 til november. Eksportkreditudspillet er uambitiøst, fordi der mangler en konkret dato for, hvornår man vil udfase offentlig støtte til fossile infrastrukturprojekter i udlandet ligesom man så Storbritannien gøre tidligere på året. Hvis vi skal overholde Paris-aftens målsætning med maks. 1.5 graders temperaturstigninger, så skal støtten til alle fossile brændstoffer stoppes med det samme.

Dog ser vi positivt på forslaget om mere transparent information om investeringer – især hvis det gøres rettidigt – så berørte parter har mulighed for at blive hørt i beslutningsprocessen.

Læs hele brevet her

Scroll to Top