UngEnergi på Ungdommens Folkemøde
UngEnergi på Ungdommens Folkemøde

Mød VedvarendeEnergi og UngEnergi på Folkemødet 2018

Unge, EU og klimaflygtninge

Den 14/06-2018 fra 15:00 til 16:30
Granittens Gård, Folkemødet i Allinge

Kom med til vores paneldebat på folkemødet 2018! Vi byder ind til debat, hvor vi diskuterer, hvordan unge kan komme igennem til EU, især inden for klimapoltik. I EU føles der til tider en mangel på unges involvering, kan man gøre noget for at mindske denne følelse både blandt politikere de unge. Debatten kommer til at tage udgangspunkt i klimaflygtninge, og hvordan de påvirker EU’s politiske beslutninger. Til at debattere dette har vi blandt andre Jesper Theilgaard, Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO og Boel Tanzer fra DGS og Monde Pluriel, samt Tobias Nørkjær Holmgaard fra UngEnergi som ordstyrer. Debatten er planlagt og udført af frivillige i UngEnergi i forbindelse med TagKlimaansvar og støttet af Europanævnet.

 

Unge politikere sætter klimaet på menuen!

Den 15/06-2018 fra 10:30 til 13:00
Folkemødet i Allinge, Alternativets telt

Kom til MasterSpild – en madkonkurrence, hvor ungdomspolitikere dyster i klima- og madvaner. På Folkemødet vil Alternativets Unge og UngEnergi starte en debat med afsæt i klima- og ungdomspolitik, gode madvaner. Det gør vi bl.a. med en gedigen maddyst, vi har valgt at kalde for “MasterSpild”. “MasterSpild – Folkemøde-edition” skal teste om danske spirende ungdomspolitikere kan blive enige om, hvordan man bedst værner om planeten. Alt imens de laver lækre vegetarburgere. 10 politikere fra hvert deres ungdomsparti (VU, KU, RU, SFU, DSU, SUF, LAU, DFU, ÅU og KDup) skal konkurrere i at lave burgere i en vegetar-udgave. Undervejs vil stifter af Stop Spild af mad, Selina Juul give peptalks, publikum vil få mulighed for at spørge ind til ungdomspolitikernes mad- og klimavaner, og til sidst kårer publikum Folkemødets bedste vegi-burger. UngEnergi (UE) er en ungdoms- og miljøorganisation, som oplyser unge om klimaforandringerne og gør det nemmere for unge at håndtere fremtidens klimaudfordringer i deres hverdag. Alternativets unge (ÅU) er Alternativets officielle ungdomsparti.

 

Investeringer i en fossilfri fremtid

Den: 15. juni 10:30 – 11:30
Sted: Stand B8. Energinet.dk´s telt

Debat med investorer og NGOer om fremtidsudsigterne for fossilfrie energiinvesteringer. Med klimaaftalen i Paris forpligtede verdens ledere hinanden på at holde stigningen i den globale opvarmning på under 2 grader. Aftalen medfører at verdens energiforsyning skal omstilles til CO2-neutrale teknologiformer, altimens forbruget af fossile brændsler skal udfases. Omstillingen kræver milliard-store investeringer i fossilfrie energiteknologier, og store investorer som pensionsselskaber og kapitalforvaltere spiller derfor en helt central rolle i omstillingen. På debatten vil pensionsselskaber, kapitalforvaltere og NGOer drøfte potentialet og fremtidsudsigterne for de investeringer der skal understøtte den grønne omstilling.

Deltagere:
AnsvarligFremtid, Lars Jensen, Senior Analytiker
Alm. Brand Invest, Carl Johan Wessel Knaack, Chefrådgiver
MP Pension, Anders Schelde, Investeringschef
PFA, Anders Damgaard, koncernfinansdirektør
ATP, Ole Buhl, Head of ESG
Ordstyrer: Jarl Krausing, Tænketanken Concito

 

Klimapolitik på tværs af generationer: Kom med til debat!

Den 16. juni kl. 15:00 – 16:00
C8 – Civiltinget

En spændende debat om generationsforskelle i klimadebatten, fælles løsninger og inddragelse af unge
Ser klima-agendaen ens ud for den garvede politikers og den yngre borgers synspunkt? Opfatter vi debatten om vaner og klimavenlige løsninger på samme måde? Eller bør vi genopfinde vores måder at udvikle klimapolitik på, italesætte ambitioner og løse udfordringer? UngEnergi skaber et fælles rum, hvor vi italesætter, oplyser og debatterer klimaudfordringer og konkrete udfordringer og løsninger. Kom derfor og vær med, når UngEnergi inviterer til en spændende klimadebat for unge i alle aldre!
Deltagere: Repræsentant, DSE, Danske Skoleelever, Margrete Auken, MEP, SF, Jonathan Ries, Folketingskandidat, København, Alternativet, Repræsentant fra Radikal Ungdom, Ungdomspolitiker, Radikal Ungdom

 

Klima, ulighed og global handling

16.juni kl. 12 – 16.00
A2 – Verdensmålenes Telt, Danchells Anlæg

Bæredygtig udvikling er et globalt ansvar, som kræver global handling. Verdensmålene er en god ramme for at vise at global handling har betydning, at vi gennem en fælles indsats kan bidrage til mindre global ulighed – og at selv små handlinger hos en enkelt person i en forstad i Danmark kan have afgørende effekt. Vi giver dybere viden om sammenhængen mellem verdensmål 13 og 10 gennem konkrete eksempler fra VedvarendeEnergis internationale arbejde. Vi fortæller dig også om, hvordan verdensmål 7 og 12 er en god ramme for klimahandling, gennem ex. kødfrie dage, mere genbrug, cykel frem for bil og politisk påvirkning.

Scroll to Top