Ny leder i international afdeling: ”Konkret handling skaber håb!” 

I september bød VedvarendeEnergi velkommen til Helle Schierbeck i jobbet som leder for den internationale afdeling. Helle har en masse erfaring med udviklingsarbejde fra NGO-sektoren, hvor hun har arbejdet det meste af sit liv. Hun mener, at vellykket udviklingsarbejde handler om at styrke de lokale civilsamfund og samtidig tro på, at konkret handling kan skabe håb. 

Af Dea Dalbjerg 

”Én ting er at læse i en masse dokumenter. Men når du kommer ud og oplever det selv, kommer der meget mere kød på benet. Der kommer mange flere nuancer og farver på.” 

Sådan fortæller Helle Schierbeck efter en lidt utraditionel start som international leder i VE. Der blev nemlig rig mulighed for at få ”kød på benet” ganske hurtigt, da Helle blot én uge inde i arbejdet tog på en rejse til Kenya i 10 dage sammen med resten af det internationale team. Men det var en god måde at komme ind i arbejdet på, fortæller hun: 

”Det var både en mulighed rent fagligt, men også i forhold til at blive rystet sammen som team.” 

Emnet er nyt, men rammerne er de samme 

Nu er Helle så småt landet i de nye omgivelser hos VE. Nok er hun ny i organisationen, men hun er ikke ny indenfor udviklingsarbejde – og hun føler sig godt klædt på til jobbet: 

”Logikkerne er de samme i meget udviklingsarbejde. Jeg kender til den måde, man arbejder med bevillinger og projektprogrammer på, herunder de former for partnerskaber, man har med organisationer og myndigheder i lande som f.eks. Tanzania og Kenya,” fortæller Helle og fortsætter: 

”Men det er jo et nyt emne for mig, så jeg har skulle sætte mig ind i en helt ny begrebsverden omkring klima og klimatilpasning.” 

Selvom det har været nogle andre tematikker, der tidligere har været indgangsvinklen til Helles udviklingsarbejde, har hun arbejdet med projekter, der læner sig op ad arbejdet i VE:  

”Jeg har tidligere arbejdet i det nordlige Uganda med temaer, der minder om dem, som VE arbejder med internationalt. Det gælder bl.a. det her med at engagere communities i lokalplanlægningen, og få myndighederne involveret samt arbejde med landbrug og small-scale-farming,” fortæller hun og supplerer: 

”Dén erfaring er jeg i gang med at genopfriske, udbygge og videreudvikle på. Så selvom jobbet er nyt, føler jeg mig helt tryg med den opgave, der skal løftes.” 

Et styrket civilsamfund er vejen frem 

Ifølge Helle er civilsamfund et centralt nøgleord i arbejdet med udviklingsprogrammer – uanset om det gælder klimatilpasning, kvinderettigheder eller børns adgang til skole: 

”Når vi snakker om verdens tilstand og hvad vi kan gøre, så må jeg bare sige, at styrkelse af civilsamfundet er en rigtig god vej frem,” fortæller Helle. Hun uddyber: 

”Vi kaldte det ikke forandringsteori tilbage i år 2000, da den første strategi for styrkelse af civilsamfundet kom. Men det er jo en form for forandringsteori, der tror på, at en forudsætning for sunde demokratier er et stærkt civilsamfund, der kan holde magthaverne ansvarlige,” forklarer Helle. 

Ifølge Helle er det helt grundlæggende for menneskets natur at organisere sig – og derfor giver det god mening at have dét som afsæt for udviklingsarbejde: 

”Det handler om mennesker – og mennesker organiserer sig. Hvad end det er i små uformelle grupper, græsrodsorganisationer eller store sammensluttede organisationer. Vi organiserer os. Det har vi altid gjort – og dét skal vi blive ved med,” tilføjer Helle. 

Konkret handling skaber håb 

Kritiske tunger vil måske sætte spørgsmålstegn ved pointen om at blive ved, og fortsætte udviklingsarbejdet. Men Helle er overbevist om, at udviklingsarbejde kan betale sig: 

”Jeg tror på, at det virker. Når jeg tager rundt i verden, f.eks. på Vestbredden i Palæstina eller Kenya i Afrika, så ser jeg et stærkt civilsamfund. Og hvis det ikke var der, ville det være en helt anden situation,” fortæller hun. 

”Nogle gange kan man godt blive lidt forstemt over verdens tilstand. Men vi ved ikke, hvordan det ville have set ud, hvis vi ikke havde været til stede og ikke havde styrket civilsamfundene rundt omkring i verden,” fortsætter hun. 

Helle er forvisset om, at samarbejdet mellem det globale Nord og Syd styrker civilsamfundet og den lokale befolknings muligheder for at organisere sig i lande som f.eks. Tanzania og Kenya, hvor VE har projektprogrammer. De lokale projekter afføder handlekraft – og derfor skal man blive ved: 

”Jeg tror på, at den konkrete handling kan være med til at skabe håb. Derfor betyder vores arbejde også noget, og det er værd at forsætte. Vi må tænke udover os selv. Tænke på os selv som en del af noget større,” afslutter hun. 

Scroll to Top