Ny rapport: AIIBs mangelfulde omgang med gennemsigtighed og offentlige informationer

Ødelæggelser af natur, tvangsforflytning af befolkninger, og korruption. Det er bare nogle af de problemer som er kommet med infrastrukturprojekterne finansieret af Den Asiatiske Infrastrukturbank (AIIB) viser en ny rapport fra VedvarendeEnergi, som har undersøgt bankens lånepolitik og monitoreringssystem.

Den Asiatiske Infrastrukturbank (AIIB) er en af Asiens førende udviklingsbanker, som siden 2015 har investeret flere milliarder i infrastrukturprojekter, der er kendetegnet som højrisikosprojekter. Rapporten slår fast, at bankens lånepolitik og monitoreringssystemer legitimerer en praksis, hvor grundlæggende oplysninger om investeringer i infrastrukturprojekter hemmeligholdes, så berørte grupper udelukkes fra beslutningsprocessen. Det drejer sig om offentliggørelser af de miljømæssige og sociale konsekvenser af projekterne, samt hvorvidt projekterne overholder bankens egne miljøpolitiske og sociale standarder.

Vi opfodrer den danske regering, som er aktionær i banken, til at bruge sin politiske indflydelse til at vedtage krav om mere gennemsigtighed i beslutningsprocessen samt krav om tidsbundne offentliggørelser af informationer om bankens investeringer i infrastrukturprojekter.

Læs det korte resumé her

Læs hele rapporten her

 

Scroll to Top