Det gejstlige rider med på den grønne bølge 

Som en reaktion på biskoppernes abonnering på det danske klimamål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030, deltager de danske kirker for alvor i den fælles klimakamp. Favrskov provsti cementerer dette ved at være den første, i samarbejde med EnergiTjenesten, til at udarbejde en klimarapport, som er lige så ambitiøs som det danske klimamål.  

 Af Jeppe Schlüter Pleidrup 

 

Bevidstheden om klima har vundet terræn i den politiske samtale, i det offentlige rum og ikke mindst i erhvervslivet. Det fælles ansvar, som vi alle deler, har på lignende vis vundet den ene branche efter den anden over. Meget tyder på, at det gejstlige også vil være med til at løfte ansvaret. Kirkerne imødekommer ikke nødvendigvis dette ansvar ved at inkorporere grøn snak i gudstjenester, men går mere lavpraktisk til det. Dette gør de b.la. ved at reducere deres udledning af CO2 på baggrund af klimarapporter, udarbejdet af EnergiTjenesten. 

 

 EnergiTjenesten 

EnergiTjenesten, som er et tiltag under VedvarendeEnergi, har på landsplan gennemført energigennemgange af 750 kirker siden 2009, med henblik på at effektivisere enkelte kirkers energiforbrug. Carsten Vejborg, leder af EnergiTjenesten og energirådgiver, eksemplificerer således: ”Besøger vi en kirke som i døgndrift holdes varm vha. oliefyr, men kun bruges få gange om ugen, foreslår vi evt. elvarme som en grønnere løsning, da det har nemmere ved at varme et rum op for en stund.  

 

 Biskoppernes opbakning om det danske klimamål 

Der er en naturlig økonomisk gevinst i at reducere sit varmeforbrug fra kirkernes side, men ansvaret for klimaet spiller unægteligt også en rolle. I starten af 2020 tilsluttede de danske biskopper sig den danske klimaplan om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% inden 2030, hvorefter EnergiTjenesten oplevede en øget interesse for at inkorporere et bredere klimaansvar i sin energieffektivisering. “Biskoppernes udmelding har været et startskud på en udbredt interesse for klimaet fra kirkens side”, slår Carsten fast. 

Det er herefter, at Favrskov Provsti, som omfatter 34 sogne med 36 kirker, henvendte sig med et ønske om en konkret CO2-kortlægning og klimakatalog af hele det østjyske provsti. Klimarapporten beskriver, hvordan det enkelte provsti, vha. en bred vifte af initiativer, kan reducere sin CO2-udledning med 70% og derved imødekomme Danmarks klimamål. Omlægningerne omfatter f.eks. en grønnere udnyttelse af kirkernes grundarealer, drift af kirkegårde og effektivisering af varmeforbrug.  

EnergiTjenestens projekt med Favrskov Provsti har resulteret i nye henvendelser fra andre provstier, hvor klimaet er omdrejningspunktet for energigennemgangene. ”Favrskov Provsti har utvivlsomt statueret et godt eksempel for, hvilken succes vores arbejde kan blive, hvilket har motiveret andre provstier til at følge trop”, siger Carsten. 

Den blomstrende klimaansvarlighed blandt kirkerne, som udgør et led i en bæredygtig fremtid, er endnu en grund til at imødekomme fremtiden med optimistiske og grønne arme. 

Scroll to Top