Politisk træghed og borgerdrevet initiativ

Julehilsen af Kathrine Olldag - bestyrelsesforperson i VedvarendeEnergi

2023 har været et år hvor regeringens konsensustræge arbejdsfællesskab har lammet klimapolitikken, mens initiativer, der kommer nedefra – energifællesskaber og borgerdrevne grønne projekter – trods alt giver en fornemmelse af, at vi som samfund er tættere på en reel grøn omstilling end før. Men hvor går det dog langsomt!

EU forsøger at sætte turbo på, og oversvømmer medlemslandene med forordninger og direktiver, som er direkte udløbere af ’The Green Deal,’ der skal gøre EU klimaneutralt senest i 2050. Aldrig før er der rullet så meget ny EU-lovgivning ud på et år, og det tegner overordnet godt.

Særligt når det handler om Ecodesign-forordningen, som man med lidt god vilje kan kalde alle ting og sagers grundlov. Aftalen skal forbedre produkter gennem deres livscyklus for at gøre dem mere holdbare og pålidelige, nemmere at genbruge, opgradere, reparere og genanvende samt sikre at produktionen af dem bruger færre ressourcer, energi og vand. Det nye er, at forordningen nu omfatter alle produktgrupper (undtagen fødevarer, medicin og foder), og at alle produkter skal have et ’produktpas,’ så man kan spore dets oprindelse og tilblivelse. Hertil kommer forbud mod destruktion af usolgte produkter.

Det er godt nyt for vores mange engagerede frivillige, der sidder i vores Grønne Værksteder og bander over dimser, der ikke kan repareres, men kun smides ud.

I det hele taget går det godt for vores Grønne Værksteder. Vi har nu otte reparationsværksteder fordelt i hele landet – og otte mere på vej! Der er ingen tvivl om, at vi rammer en trend hos mange, som efterhånden er mætte og trætte af brug-og-smid-væk-kulturen.

Hvis man vil have et sikkert barometer for, hvornår en trend for alvor sætter sig fast, skal man bare holde øje med, hvornår den dukker op på finansloven. Og det gjorde den i dette efterår! 40 mio. er der sat af til aktiviteter med afsæt i cirkulær økonomi – sekretariatet er allerede gået i tænkeboks.
Lad os håbe på, det ikke blot er en trend, men at det er et skridt hen imod nye vaner og gamle dyder. Lad os håbe, at vi i det nye år kan starte en debat om, at mindre forbrug ikke nødvendigvis er det samme som lavere levestandard.

Og mens vi venter på et paradigmeskifte i den måde vi forbruger på, kan vi glæde os over, at også energifællesskaberne kører rigtig godt efter at de er blevet til en selvstændig forening. Her er der også i høj grad momentum, både i befolkningen og på Christiansborg. Fællesskaberne pibler frem og skaber ikke kun lokal grøn energi, men også nye samtaler og meningsfuldt samvær i de lokalsamfund, der har smøget ærmerne op og tager ansvar for egen fælles energiforsyning. Du kan læse mere om energifællesskaberne her.

Vores internationale arbejde er blevet yderligere styrket med Helle Schierbeck ved roret. Vi fokuserer på det, der virker – civilsamfundsopbygning, klimatilpasning og stabile og dygtige lokale samarbejdspartnere. Regeringen har valgt at tone Danmarks udviklingshjælp, så det fremover er klimaudviklingshjælp. Det er selvfølgelig godt for VE, som færdes hjemmevant i det felt, men selvfølgelig ville det være endnu bedre, om Danmark hævede udviklingsbistanden. Men det er nok for optimistisk at ønske sig denne jul.

Alle os i VedvarendeEnergi ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner,

Kathrine Olldag

 

 

Scroll to Top