Foto: Peter Larsen
Foto: Peter Larsen

Skifergas betyder millioner af liter forurenet vand

I takt med at mængderne af olie og gas svinder ind i undergrunden, må man tage nye metoder i brug for at få brændslerne op. De tilbageværende olie- og gasressourcer bliver sværere og sværere at komme til, så derfor skal der ofte tænkes – lidt for - kreativt. Metoden til at udvinde skifergas hedder hydraulic fracking, eller i daglig tale bare fracking.

Vand bliver til kemisk affald

Og hvordan foregår så det? Når man skal have skifergassen op, foretager man sprængninger af borehuller i den klippeformation, som indeholder gassen. Under stort tryk sendes vand, sand og kemikalier ind i borehullet.

Der skal bruges 8 til 18 millioner liter ferskvand for hver boring – og væsken skal efterfølgende behandles som kemisk og radioaktivt affald.  Skeptikerne mener, at denne proces er decideret farlig og umuligt kan udføres på en forsvarlig måde. I USA findes store åbne bassiner med kemikalieholdigt returvand. En del af det ledes tilbage til undergrunden, når gasbrønden er tømt. Andet må køres bort i store tankbiler, eller efterlades.

Der er især en stor bekymring for grundvandet. En udsivning af den kemikalieholdige væske eller af gas kan ødelægge drikkevandsressourcerne. Dette kan vise sig mange år efter at borehullet er lukket, og firmaerne er over alle bjerge.

Skifergas i Danmark

D. 17. august 2015 droppede det franske energiselskab Total at bore efter skifergas i Dybvad, Nordjylland. Det nordjyske slag blev vundet, men kampen mod skifergas i hele Danmark fortsætter.

Boringerne blev desværre ikke droppet, fordi danske politikere tog de menneskelige og miljømæssige konsekvenser ved skifergasboringer alvorligt, men fordi det ikke var rentabelt for Total at fortsætte boringerne. Oven i det så sætter skifergas en kæp i hjulet på den grønne omstilling, som kort sagt betyder, at klimaforandringerne rykker tættere på, og scenariet med 100 % vedvarende energi længere væk.

Dybvad i Vendsyssel var i 2015 rammen for lokale borgerprotester mod skifergasboringer. Foto: Peter Larsen.
Dybvad i Vendsyssel var i 2015 rammen for lokale borgerprotester mod skifergasboringer. Foto: Peter Larsen.

De fossile energikilder skal blive i jorden, hvis vi skal gøre nogen forhåbninger om at stoppe klimaforandringerne. Og omstillingen skal helst ske inden 2030. Det første slag er vundet, men det er vigtigt, at presset på politikerne fortsætter, så skifergas forbydes i fremtiden.

Læs mere om skifergas

Scroll to Top