blue arrow
blue arrow

Skifergasboring i Frederikshavn

På trods af kritik fra miljøfolk har Frederikshavn Kommune onsdag den 25. juni givet grønt lys for en prøveboring efter skifergas.

Kommunen har godkendt en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger på Miljø), der ifølge Danmark Naturfredningsforening forsømmer at belyse de overordnede konsekvenser, som skifergas vil have for miljø og klima, og som med hensyn til de konkrete boringer ikke lever op til danske og europæiske standarder i forhold til beskyttelse af grundvand og drikkevand.

Vi må så bare håbe at politikerne, både i Frederikshavn og andre steder, vil tage mere hensyn til miljø og mindre til gasselskabernes interesser, inden de giver flere tilladelser til at forberede skifergasudvinding i Danmark.

blue arrow Læs VedvarendeEnergis sider om skifegas
blue arrow Læs Danmark Naturfredningsforenings kommentar

Scroll to Top