blue arrow

Solcellelaug strander på bureaukrati – giv dem en chance

Mange mennesker har ikke mulighed for at få solceller på eget tag, men vil gerne være med i et fælles anlæg, på samme måde som mange er med i vindmøllelaug. Desværre er der med de aktuelle regler for solcellelaug så mange barrierer, at der kun er blevet opstillet ganske få anlæg (vistnok kun 2).

Den kvote, der var til solcelle-laug, er meget langt fra at blive udnyttet. Vi har fra miljøorganisationer jævnligt gjort opmærksom på disse problemer, både i høringssvar og ved direkte kontakt til energipolitikere, men hidtil uden resultat. Derfor er den folkelige interesse for decentral elproduktion fortsat blokeret på dette område.

blue arrowLæs hele artiklen

VedvarendeEnergi