Sverige lukker atomkraftreaktorer

Det svenske elselskab Vattenfall har ved udgangen af april meddelt at to reaktorer, Ringhals 1 og Ringhals 2 vil blive lukket inden 2020.

De har ialt godt 1700 MW elkapacitet. Ringhals 2 har faktisk været lukket siden august 2014 p.g.a. korrosionsproblemer, men forventes at blive genstartet. Lukningen skyldes dårlig økonomi, begge reaktorerne har aktuelt underskud p.g.a. lave elpriser.

Med lukningen vil der i 2020 kun være 8 reaktorer tilbage i Sverige.

Vattenfall har også besluttet at lukke sin atomkraft udviklingsafdeling, og forventer ikke at bygge flere reaktorer, men i stedet at prioritere vedvarende energi, fjernvarme og energibesparelser. De sidste 8 svenske reaktorer kan dog godt få en lang levetid, måske helt frem til 2040’erne.

Lukningen af reaktorerne forventes at få mindre betydning for det nordiske elmarked, men kan hæve prisen med 1 øre/kWh.

Se også: Vattenfall news

Scroll to Top