blue arrow
blue arrow

Energistyrelsen vil hæve kvaliteten af energimærkerne

Energistyrelsen har fundet fejl i et ud af tre energimærker. Energimærket er en lovpligtig rapport, som vurderer bygningens  energiforbrug og anviser forbedringer. En ekstern kontrol af de energimærkningsrapporter, der blev udarbejdet i 2013 og 2014, viser nu at mange er fulde af fejl.

Energistyrelsen vil nu følge op med syv initiativer, der skal løfte kvaliteten af energimærkningerne og forbedre ordningens grundlæggende set-up.

I VedvarendeEnergi hilser vi forbedringerne velkomne. I Danmark har vi gode regler for bygningers energiforbrug, men reglerne bliver bare ikke efterlevet godt nok og der er ikke megen kontrol fra myndighedernes side. Energimærkerne er ét eksempel. Et andet eksempel er overholdelse af energikravene i bygningsreglementet. Så der er nok at tage fat på, og Energistyrelsens syv initiativer til at forbedre energimærket, er et rigtigt skridt på vejen.

EnergiTjenestens rådgivere genkender problemet

VedvarendeEnergi står også bag EnergiTjenesten, der rådgiver alle danskere om energiforbedringer. I EnergiTjenesten genkender man problemet med energimærkerne. EnergiTjenestens rådgivere tager som en helt naturlig ting udgangspunkt i energimærket, når de skal klæde folk på til at energiforbedre boligen, men i nogle tilfælde er energimærket så dårligt, at det ikke kan bruges. Vi håber at Energistyrelsens syv initiativer vil gøre det problem mindre i fremtiden.

blue arrowEnergistyrelsens syv initiativer

Scroll to Top