blue arrow
blue arrow

Stadig gode chancer for solcellelaug

Der er endnu kun kommet få ansøgninger til puljen for forhøjet afregningspris for solcelle laug. Puljen er åben til og med 31. maj og der er ifølge Energinet.dk’s hjemmeside pt. ansøgt om  mindre end 1 MW solcelle kapacitet mens den samlede pulje er 15 MW. Godkendte anlæg kan få en elpris på 111 øre/kWh + moms i 10 år.

For puljen for individuelle solcellanlæg på 12 MW er der kommet ansøgninger til godt 14 MW solcelleanlæg; men da ikke alle ansøgninger godkendes, er der stadig chancer, hvis man søger hurtigt.

Til gengæld er der til puljen for almennyttige boligselskaber kommet 8 gange så mange ansøgninger, som puljens 18 MW. For den sidste af de 4 puljer, anlæg tilsluttet fællesfacilieter i boligselskaber m.m., er der til gengæld stadig plads til flere ansøgninger.

blue arrowLæs mere om solcellelaug

blue arrowSøg om forhøjet pristillæg til solceller ved Energinet.dk

 

VedvarendeEnergi, d. 29. april 2015.

 

Scroll to Top