Sæt turbo på den grønne omstilling

Klumme: En omstilling til 100 procent vedvarende energi allerede i 2030 er ikke kun en gevinst for miljøet. Det er også samfundsøkonomisk billigere end at udskyde omstillingen til 2050, som er den erklærede målsætning i energiforliget.

Kombinerer vi energibesparelser og udbygning med vedvarende energi, kan Danmark blive 100 procent forsynet med vedvarende energi allerede i 2030. Samtidig er der milliarder at spare sammenlignet med en langsommere omstilling, som Energistyrelsen har beregnet. Det er resultatet af et stort analysearbejde, som vi i VedvarendeEnergi netop har færdiggjort.

Den hurtige omstilling vil reducere drivhusgasudslippet i Danmark med 80 procent og dermed være et meget stort skridt på vejen mod at blive et drivhusgasneutralt land. Samtidig vil det gøre Danmark uafhængig af fossil energi på et tidspunkt, hvor der ikke er meget tilbage af de danske olie- og gasressourcer.

Vores analyser viser også, at omstillingen kan gennemføres med god økonomi: Energiomkostningerne kan i 2030 blive billigere, end hvis vi fortsætter med at bruge fossil energi. Det kræver dog, at vi sparer på energien, omstiller transporten, og prioriterer landmøller og kystnære møller frem for de dyre havmøller.

Når man ser på de samlede drivhusgasudslip, er den fossile energi hovedkilden. Hvis man opdeler Danmarks drivhusgasudledninger mellem dansk forbrug og dansk eksport, så fås et overraskende resultat: At dansk eksport giver større CO2-udledninger end det danske forbrug. Dansk erhvervsliv har således også et medansvar for en omstilling uden for Danmarks grænser.

Sammen med analyserne fremlægger VedvarendeEnergi et katalog med forslag til en hurtig omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi. Her er bl.a. et detaljeret forslag til omlægning af elafgiften, så det vil kunne betale sig at bruge strøm, når der er meget sol- og vindkraft. Dette forslag vil også reducere de længere og længere perioder, hvor vi enten sælger el meget billigt til udlandet pga. stor vindkraftproduktion eller køber den tilbage billigere, når der er mindre vind. Forslaget er en dynamisk elafgift, der tilpasses sol- og vindkraftproduktionen time for time. Det vil skabe bedre økonomi for investeringer i vedvarende energi, uden at afgiftstrykket vil blive øget.

Men endnu vigtigere, end hvor hurtigt vi omstiller, er, hvordan vi omstiller: Vi skal alle være med. For det handler ikke kun om, hvor mange elbiler, vindmøller og solceller vi skal have, men også om vores energiforbrug, vores vaner og vores liv. Den helt store gevinst i den grønne omstilling opnår vi, hvis vi alle deltager aktivt; lige fra at reducere vores eget forbrug, ændre vaner eller energirenovere boligen til at medvirke i fælles løsninger, som fx at melde sig ind en delebilsklub, engagere sig i sit varmeværk eller andet. Der er masser af muligheder for at være med.

Af Kresten Kjær Sørensen, VedvarendeEnergi.

Kilde: Energy-supply

Scroll to Top