blue arrow
blue arrow

Tysk Öko-Institut kritiserer det danske slutdepotkoncept for lav- og mellemradioaktivt affald fra Risø

For fire måneder siden kontaktede blandt andet NOAH og VedvarendeEnergi det tyske Öko-Institut. Hensigten var at få en ekspertvurdering af det danske slutdepot. Instituttet er kendt som den ledende ekspertorganisation på atomaffaldsområdet i Europa og måske i verden.

Blandt de, der har bestilt ekspertvurderinger hos Öko-Institut (Öko-Instituts Afdeling for Nuklearteknik og Anlægssikkerhed) er EU-kommissionen, EU-parlamentet, EURATOM, OECD, NEA, ENVIROS og i Tyskland en lang række lands- og delstatsministerier, styrelser, kommuner og energiselskaber.

Der foreligger nu et arbejdspapir fra en af Instituttets eksperter, Gerhard Schmidt. Papiret underkender på næsten alle områder det danske slutdepotkoncept.

Blandt de ting, det påpeger, er:

  • At intet af det danske radioaktive affald fra Risø er ufarligt efter de 300 år, slutdepotet er beregnet til at skulle vare, hvilket betyder, at intet af affaldet kan placeres i det planlagte slutdepot.
  • To typer affald er ufarligt efter 10.000 år og én kræver lidt længere tid, hvorimod de resterende 18 typer affald skal isoleres fra biosfæren i 100.000 år eller mere.
  • De metoder og kriterier, der anvendes i forbindelse med deponeringen, er sikkerhedsmæssigt uacceptable, fordi de ignorerer de grundlæggende principper for sikker geologisk deponering.
  • Det planlagte danske slutdepot vil ikke kunne holde farlige radioaktive emner væk fra mennesker og miljø.
  • I stedet for et mellemdybt eller overfladenært depot, bør affaldet graves 300-800 m. ned i sikre geologiske lag.
  • Den lokaliseringsproces, der for øjeblikket er i gang, er uanvendelig, fordi den er baseret på uholdbare kriterier.

Taget for pålydende betyder kritikken, at processen for at finde et værtssted for atomaffaldsdepotet i en af de fem udpegede kommuner – Lolland, Bornholm, Skive, Kerteminde og Struer – bør standses øjeblikkeligt.

”Vi har nu fået den uafhængige internationale ekspertvurdering, som alle har bedt om”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAHs Urangruppe. ”Til alt held foreligger den før Folketinget i begyndelsen af det nye år afgør, om der skal bygges et slutdepot eller et mellemlager for det radioaktive affald eller om det skal eksporteres. Uanset hvad politikerne vælger at gøre, kan de ikke bruge den hidtidige atomaffaldsproces til noget. Det beslutningsgrundlag, som Sundhedsministeriet har lagt frem, er helt uanvendeligt”.

”Folketinget bør øjeblikkeligt reagere på den dokumentation, der nu kommer til offentlighedens kundskab”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Tiden er inde til at nedsætte en bredt sammensat kommission, der kan foretage en kritisk revision af den planlagte danske atomaffaldshåndtering og analysere de sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske aspekter af de mulige scenarier. Udover repræsentanter for de relevante myndigheder bør den indeholde repræsentanter for kommuner, borgergrupper, miljøorganisationer og i særdeleshed uafhængige internationale ekspertorganisationer”.

blue arrow Ekspertvurderingen fra Öko-Institut kan downloades

Kilde: NOAH

Scroll to Top