pol ue aalborg panel 15
pol ue aalborg panel 15

UngEnergi gav stemme til miljøet i valgkampen

Der bliver ikke givet mange spaltemillimeter til klima, miljø og vedvarende energi i de store medier, men faktisk viser undersøgelser at klima- og miljø er et ret stort emne for vælgerne. Foreningen UngEnergi rettede op på balancen med et velbesøgt valgmøde d. 9. juni i Aalborg: ”Vil du give din stemme til miljøet?”

pol ue aalborg panel 15

Der var mange spørgsmål til de indbudte politikere især om skifergaseventyret i Vendsyssel, hvor det franske firma Total har en prøveboring i Dybvad. Morten Thiessen fra de Konservative ville ikke svare klart ja eller nej på, om han var for eller imod skifergas, men mente, at man skulle lytte til videnskaben og ikke følelserne, når vi taler om skifergas.

Også Rafi Rahimzai fra Venstres Ungdom havde tillid til, at styrelserne gjorde deres arbejde og kontrollerede, at Total overholdt reglerne.

Den tillid havde Jacob Klivager Vestergaard fra SF ikke: Han ville have stoppet skifergaseventyret med det samme. Lasse Olsen fra Enhedslisten var helt enig og tilføjede, at der er jo forskel på, hvilke videnskabsmænd man lytter til: Nogle siger, der er en lille risiko, andre siger det modsatte.

Også Torsten Geil fra Alternativet ville have Total stoppet, og så måtte man købe dem ud af kontrakten, hvis det var det, der skulle til.

Louise Lundbeck Krog fra de Radikale foreslog alternativt, at man skærpede VVM-lovgivningen, så det blev umuligt at få tilladelse til at udvinde skifergas, mens Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne blot konstaterede at skifergas var noget skidt, men at det juridisk var svært at gå ind og stoppe Total lige nu; det kunne man gøre, når licensen skulle fornys.

Der var en livlig diskussion på det 1,5 time lange debatmøde både fra politikere og vælgeres side: Om vindmøller, om økonomi vs. miljø, om hvem der bærer ansvaret for at handle på klimaforandringerne, om de overordnede politiske mål for vedvarende energi, om motorveje, elbiler, kollektiv trafik, solceller og meget mere.

Kresten Kjær Sørensen fra VedvarendeEnergi var ordstyrer og gjorde sit til at dele sol og vind lige i en valgdebat, hvor der for en gangs skyld blev snakket om klima og miljø.

Tak til politikere og vælgere for det bidrag, det kunne vi godt bruge noget mere af.

Scroll to Top