Illustration fra forsiden af rapporten om Grøn By i Slagelse og håbet for den grønne udvikling.
Illustration fra forsiden af rapporten om Grøn By i Slagelse og håbet for den grønne udvikling.

Vandforbrug gennem tiden: Håbet fra OVE i 1986

Vi starter med at springe tilbage i tiden. Nærmere bestemt til 1986/87. Her hed VE (VedvarendeEnergi) ikke VE, men OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) og projektet Grøn By var på dagsordenen. Vi befinder os i Slagelse, hvor projektet i bund og grund gik ud på at gøre byen grønnere. Vi fokusere i denne omgang på vandforbruget.

I rapporten om Grøn By i Slagelse fra 1988 skriver de: ”Ved en systematisk satsning på kombinationer af tekniske foranstaltninger og ændringer i forbrugeradfærd skønnes det muligt at mindske vandforbruget, uden at det går ud over hygiejnen.” Her beskrives et håb om at forbedre vandvanerne hos forbrugerne, men heller ikke mere end det. Tilbage i 1986 mener de, at det gennemsnitlige vandforbrug i danske husholdninger er 160 liter pr. person pr. døgn. Men de er stadig meget i tvivl om, hvornår det går ud over hygiejnen, når man reducere vandforbruget, ”Da der os bekendt ikke før i Danmark – om noget sted overhovedet – er gjort forsøg med systematisk at minimere vandforbruget i en almindelig by,” som de skriver videre i rapporten. De prøver alligevel at komme med et skøn. De mener, at man kan formindske vandforbruget med 48%, hvilket vil sige at komme ned på 84 liter pr. person.

Logoet fra projektet Grøn By i Slagelse fra 1988.
Logoet fra projektet Grøn By i Slagelse fra 1988.

Så bringer vi fokus frem til i dag, eller næsten, til 2016. Vi er nået et godt stykke vej. Om det gamle VEO ville være tilfredse, er ikke sikkert. I 2016 ligger vores vandforbrug på 106 liter pr. døgn pr. person. Det er ikke helt de 84 liter, som håbet lød på i 1986. OVE var lidt for optimistiske, men VE fører kampen og håbet videre. Målsætningen fra 1986 kan nås med de rette midler.

Se denne artikel i VE’s magasin RÅSTOF og få gode råd.

Scroll to Top