Tænk klima og miljø med i bilafgifterne

Med tirsdagens skatteforslag (fra 29/8 2017) vil regeringen nu for tredje gang reducere registreringsafgiften for benzin- og dieselbiler. Resultaterne af de første to afgiftsnedsættelser har i høj grad påvirket både bilsalget, der slår nye rekorder, og transportens drivhusgasudledninger, der også er stigende (vejtransportens drivhusgasledninger er steget år for år siden 2014). Udover at øge drivhusgasudledningerne giver de lavere registreringsafgifter, sammen med den foreslåede billigere takst for Storebæltsbroen og højere hastigheder på motorveje, flere biler på vores veje, og dermed flere bilkøer og mere lokal forurening.

Vi får aldrig løst de globale klimaproblemer, hvis ikke vi i rige lande som Danmark bruger vort økonomiske råderum til at reducere drivhusgasudledningerne. Vi vil derfor opfordre til at fjerne nedsættelsen af registreringsafgifter fra det foreslåede skatteudspil, og i stedet starte arbejdet med en revision af bilafgifter, som kan bidrage til den reduktion af drivhusgasudledningerne, der skal til for at Danmark yder sit rimelige bidrag til at holde de globale temperaturstigninger indenfor 1,5 – 2’C, som er hovedmålet med Paris-aftalen.

Ukompenserede tiltag, der øger drivhusgasudledningerne, er helt uforenelige med en bæredygtig udvikling. Det håber vi, at I som skatte-, klima-og transportordførere vil tage med i de kommende forhandlinger om skatte- og transportpolitik.

Kontakt Gunnar Boye Olesen såfremt du har spørgsmål eller kommentarer på gbo@ve.dk.

 

Scroll to Top