VedvarendeEnergi er med til at aflevere 41.000 underskrifter

I dag - torsdag den 22. november - overrækker VedvarendeEnergi over 41.000 underskrifter for indførsel af klimavenlige nattog i Danmark.

Vi er med til at aflevere de mange underskrifter fordi nattog er et af de mange, gode alternativer til den stigende, klimbelastende flyvning. Vi danskere flyver mere og mere. Der er brug for at tænke i alternativer, klimabelastningen er simpelthen for stor. I dag udleder vor flyvning drivhusgasser svarende til 17% af Danmarks indenlandske drivhusgasudledninger. Og heraf er 2/3 fra ferie og fritidsrejer.

CO2-belastningen ved togrejser er mange gange lavere end belastningen ved flyrejser.

Der er stor enighed på Christiansborg om, at der skal handles ift. klimaet, men initiativerne er mangelfulde, og regeringen vil intet gøre for at reducere flyenes udledninger. Til gengæld favoriseres flyvningen på en række måder. Selvom fly sammen med hurtigfærger er de mest klimabelastende almindelige transportmidler, betaler de hverken brændstofafgift, CO2-afgift eller moms.

Hvis vi skal vende den klimaskadelige udvikling, er der både behov for at flyene betaler for deres klimabelastning og for at understøtte og udvikle mindre klimabelastende transportformer. I andre lande er der initiativer på vej. I Sverige blev der i april indført afgifter på flyrejser i april. Og Polen, Ungarn og Østrig ved at oprette en række nattogslinjer, der forbinder de tre lande med bl.a. Tyskland. Her kommer de nye nattog til at køre allerede til december. Hvis Folketinget vil, kan danske nattog være på skinnerne i 2021.

Se underskriftindsamlingen her

Scroll to Top